10 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۱:۲۶:۳۳
کد مطلب:  Ab82LlXG
هفتصد و هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون خاص

هفتصد و هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون خاص شوراي‌عالي آموزش وپرورش با حضور معاون دبيركل شوراي و سایر اعضاي كميسيون تشکیل شد.

هفتصد و هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون خاص شوراي‌عالي آموزش وپرورش از ساعت 8 الی 11 صبح  روز چهارشنبه تاريخ 96/8/10 با حضور معاون دبيركل شوراي و سایر اعضاي كميسيون در سالن جلسات دبيرخانه این شورا تشکیل شد.

در اين جلسه،پرونده‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان ارسالي از:دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي، دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش،مركز سنجش آموزش و پرورش، سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي،مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان، مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور و دفتر آموزش متوسطه نظري مورد بررسي قرار گرفت و رأي متناسب با موضوع هر كدام از پرونده ها صادر شد.

اسامي دانش آموزان به همراه نتايج آراي صادره

رديف

نام و نام خانوادگي

استان

رأي صادره

رديف

نام و نام خانوادگي

استان

رأي صادره

موافقت

مخالفت

موافقت

مخالفت

1

بهنوش چرخي كوه

اصفهان

**

 

31

علي قرباني آذر

اردبيل

**

 

2

متين منفرد

قم

**

 

32

آيدين زارعي

اردبيل

**

 

3

مهدي حسن بيگي

فارس

**

 

33

سيد محسن سيد خامسي

اردبيل

**

 

4

اميرحسين سالاري پاشغي

هرمزگان

**

 

34

محمد حسين كوهي فرد

اردبيل

**

 

5

ماهيار خداوردي

كرمان

 

**

35

علي عظيمي

اردبيل

**

 

6

عاطفه ركن آبادي

كرمان

**

 

36

زينب نيك بخت

تهران

**

 

7

حديثه مرادي

تهران

**

 

37

خديجه نيك كار

تهران

**

 

8

محمد اسلامبك

البرز

**

 

38

شاهين ملكي

همدان

**

 

9

حسين ساروني

البرز

**

 

39

فاطمه كريمي

اصفهان

**

 

10

عرفان صديقي

اردبيل

**

 

40

مريم قنبري

تهران

**

 

11

محمدرضا مقتدري

اردبيل

**

 

41

ميلاد توكلي

البرز

**

 

12

اميرعطا دارابي

اردبيل

**

 

42

مليحه نوده فراهاني

مركزي

**

 

13

نيما وثيق

اردبيل

**

 

43

عليرضا هفته خانگي

تهران

**

 

14

محمد تقي محرم زاده قوام

اردبيل

**

 

44

آيلين شيري

مركز امور بين الملل

**

 

15

محمد مهدي ناصري منش

اردبيل

**

 

45

سروين شيري

مركز امور بين الملل

**

 

16

علي رشيدي دوكشن

اردبيل

**

 

46

آريانا حاتمي نيكو

مركز امور بين الملل

**

 

17

اميرحسين پورفرضي

اردبيل

**

 

47

عسل  علوي

مركز امور بين الملل

**

 

18

اميرمحمد بيگناه

اردبيل

**

 

48

برنا علوي

مركز امور بين الملل

**

 

19

محمد علي پارسا عموقين

اردبيل

**

 

49

شكيبا براتي

مركز امور بين الملل

**

 

20

اميررضا عزتي

اردبيل

**

 

50

ابوالفضل چناني

مركز امور بين الملل

**

 

21

عرفان فيضي قونسولكندي

اردبيل

**

 

51

اميرحسين چناني

مركز امور بين الملل

**

 

22

سپهر طاهر اجارود

اردبيل

**

 

52

مريم صدري

مركز امور بين الملل

**

 

23

فردين ميرزائي جمادي

اردبيل

**

 

53

چوبيون جون

مركز امور بين الملل

**

 

24

محمدرضا صبري

اردبيل

**

 

54

حانيه صادق

مركز امور بين الملل

**

 

25

مهدي فريد

اردبيل

**

 

55

كسري نورمحمدي

مركز امور بين الملل

**

 

26

اردشير مهدي زاده

مركز امور بين الملل

**

 

56

شريفه علم

خوزستان

**

 

27

هانا حجري

مركز امور بين الملل

**

 

57

ليلي محمدزاده

خوزستان

**

 

28

آراد ليائي

مركز امور بين الملل

 

**

58

مريم حسيني نژاد

خوزستان

**

 

29

آريانا ليائي

مركز امور بين الملل

 

**

59

علي مرداني

خوزستان

**

 

30

علي حمزه نيا

خوزستان

**

 

60

 

 

 

 

 
به اشتراک بگذارید :