28 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۹:۲۷:۳۰
کد مطلب:  vEuxWCXQ
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:
ارتقای سطح کیفیت در تدریس با مدیریت دانش سازمانی

موضوع : برگزاری جلسه کارشناس مسئولان دوره اول متوسطه مناطق ونواحی تابعه شهرستانهای استان تهران درشهریار اولین نشست تخصصی کارشناس مسئولان دوره اول متوسطه شهرستانهای استان تهران معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در شهریار برگزارشد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، میرضا شفیع پور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در این باره گفت: برای تربیت دانش آموزانی دارای مهارت، کارآفرین، نقد پذیر و خویشتن دار طرح هایی مانند جشنواره نوجوان خوارزمی ، طرح کارآفرینی وطرح شهاب راباید جدی گرفت .

وی با اشاره به برنامه تعالی ، تدوین برنامه عمل رابه عنوان یکی ازاساسی ترین محورها برشمرد و افزود:جشنواره نوجوان خوارزمی باقوت بیشتر و با رویکرد کارآفرینی درهمه مدارس دوره اول متوسطه اجراخواهد شد.

شفیع پور ادامه داد : باانجام واجرای کیفی فرآیند مشاهده وارزیابی درسطح منطقه واستان گام مهمی درراستای تعالی بخشی عملکرد مدارس برخواهیم داشت.

گفتنی است ، تعداد 8  باب از مدارس استان مورد ارزیابی کشوری برنامه تعالی قرارگرفت.

 

به اشتراک بگذارید :