2 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۰۷:۳۴:۰۴
کد مطلب:  JCi2h1Dz
با هدف بهبود نقش روابط عمومي در مواجهه با چالش هاي آموزش و پرورش:
نشست مشترك انجمن روابط عمومي ايران با كاركنان مركز اطلاع رساني و روابط عمومي

با هدف بهبود راهكارها و ارتقاي جايگاه روابط عمومي ها در مواجهه بامشكلات و چالش ها در حوزه مسائل تربيتي و آموزشي، اولين نشست تخصصي هيئت مديره انجمن روابط عمومي ايران در مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصر روز گذشته، رئيس و اعضاي هيئت مديره انجمن روابط عمومي ايران با حضور در مركز اطلاع رساني و روابط عمومي، اولين نشست تخصصي روابط  عمومي را با هدف بهبود  جايگاه روابط عمومي و نقش ويژه آن در مواجهه با آسيب ها، مشكلات، ارتقاي سطح فرهنگ سازماني و نهادينه كردن فرهنگ ايراني اسلامي در بين مخاطبان و دانش آموزان برگزار كردند.

 

در ابتداي اين نشست،  نظري رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي با اشاره به حساسيت و نقش زيرساختي آموزش وپرورش در توسعه پايدار، گفت: وزارت آموزش و پرورش به لحاظ كمي و كيفي داراي بيشترين مخاطب و بزرگترين نهاد دولتي و غيردولتي كشور است و چنانچه بتوانيم با مشكلات و آسيب هاي آموزش و پرورش به درستي مواجه شويم، قطعاً كشور راه پيشرفت خود را به درستي پيدا خواهد كرد.

 

وي ادامه داد: برگزاري اين نشست، آغاز همفكري با نهادهاي تخصصي ارتباطي براي اولويت بخشي به آموزش وپرورش در فضاي عمومي خواهد بود.

 

در ادامه اين نشست، مطهري نژاد، رئيس هيئت مديره انجمن روابط عمومي ايران،  با پرداختن به موضوع آسيب شناسي روابط عمومي ها در نهادهاي دولتي تصريح كرد: در طول ساليان متمادي با روابط عمومي آموزش وپرورش ارتباط داشتم، به نظرم، روابط عمومي ها در ستاد، نبايد فقط به دنبال اجراي امور و يادگيري تكنيك ها باشند، بلكه كارشناسان اين حوزه  بايد بتوانند با تحليل شرايط و احصاي مشكلات، برنامه ريزي منظمي داشته باشند.

 

وي توليد فكر و انديشه و پرهيز از روزمرگي را از ضرورت هاي روابط عمومي هاي دولتي برشمرد وگفت: بهترين شيوه براي روابط عمومي پويا و دانش بنيان، واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي است تا از اين فرصت، كارشناسان بتوانند با فراغ بال بيشتري به توليد انديشه و فكر جديد بپردازند، اين تفكر بايددر قالب يك سناريو با اهداف و چشم اندازهاي قابل اندازه گيري، ترسيم و اجرايي شود.

 

رئيس هيئت مديره انجمن روابط عمومي ايران ادامه داد: براي تقويت اين هدف متعالي، بايد درهاي آموزش وپرورش به سوي صاحب نظران، منتقدان و افراد دلسوز جامعه باز باشد تا آنها بتوانند انديشه هاي نو را بدون واسطه  به دانش آموزان  منتقل كنند، چنانچه اين اتفاق بزرگ درآموزش و پرورش رخ دهد،  نسل پرسشگر و نقادي در كشور خواهيم داشت كه مي توانند موتور توسعه را فعال تر كند.

 

مطهري نژاد با بيان اين كه كشورهاي توسعه يافته، مسير خود را از نظريه هاي جديد و تبديل آن به گفتمان غالب در بين مخاطبان  خود آغاز كرده اند، خاطرنشان كرد: در كشور ما اساتيد ارزشمندي در اين حوزه، نظريه پردازي كرده‌اند كه هركدام تاثيرگذاري  ويژه اي بر جامعه هدف داشته است.

 

وي با اشاره به نظريه «بازار پيام»  دكتر محسنيان راد، اظهار كرد: براساس اين نظريه، «مدل ارتباطي» بين پيام فرستنده و انتقال هدف به مخاطب تعريف مي شود و مفهوم آن اين است كه اگر انتقال هدف، همراه با پيام فرستنده از مركز خبر به صورت هم زمان صورت بگيرد، تاثير خبر بر مخاطب مي‌تواند منجر به تغيير رفتار مناسب، در اين صورت است كه شنونده خبر، علاوه بر دريافت  خبر، به منبع خبر نيز اعتماد كرده و سعي درگفتمان سازي آن در  جامعه  خواهد كرد.

 

رئيس هيئت مديره انجمن روابط عمومي ايران با بيان اين كه حل مشكلات آموزش و پرورش،  تبديل مسئله آموزش به گفتمان ملي در جامعه است، تصريح كرد: همواره  در انتشار اخبار بايد  «مدل ارتباطي فرستنده و گيرنده» را دوسويه  تعريف كنيم  تا مخاطبان آموزش و پرورش، خود در گفتمان سازي مسئله آموزش و پرورش به «گفتمان ملي» مشاركت كنند، در اين صورت است كه هدف آموزش و پرورش به مخاطبان انتقال مي‌يابد.

 

مطهري نژاد استفاده از ظرفيت هنرمندان، بازيگران و خيّران در مسائل آموزش و پرورش را بسيار مهم خواند وگفت: آموزش و پرورش براي رهايي از بند مشكلات، بايد از هر حركت  مشاركت جويانه اي استقبال كند و چنانچه در هر بخش از آموزش و پرورش ،  موانعي وجود دارد،  به سرعت آن  را برطرف نمايد.

 

در ادامه اين نشست تخصصي، اعضاي هيئت مديره برانتقال تجربيات علمي، ضرورت ارتقاي راهكارهاي لازم براي ايجاد روابط پويا و دانش بنيان، توليد فكر و انديشه خلاقانه و جديد در مسائل آموزش و پرورش و كمك به توليد محتواي علمي و تشكيل كميته ارتباطات در آموزش و پرورش تاكيد كردند.

 

در پايان اعضاي هيأت مديره انجمن روابط عمومي ايران، دفتر يادبود مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش را با يادداشتي امضا كردند.   

به اشتراک بگذارید :