26 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۰:۵۵:۵۶
کد مطلب:  JkIE8xKu
معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران خبر داد :
ارتقای حرفه ای معلمان ارتقای سطح آموزش دانش آموزان را به دنبال دارد

در راستای انتقال تجربیات مفید آموزشی استان ها ،معاونین آموزش متوسطه مناطق تابعه و روسای ادارات داخلی معاونت آموزش متوسطه اداره كل ازاستان آذربایجان شرقی بازدید كردند.

شفیع پور معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهراندر این نشست اظهار داشت: ارتقای حرفه ای معلمان و مشاركت آنها در طرح های مختلف از جمله  تشكیل  و فعالیت مستمر در  كمیته های بهبود كیفیت تحصیلی، ارتقای كیفی و كمی سطح آموزش  دانش آموزان را به دنبال دارد.

معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ،برگزاری دوره های و كارگاه های آموزشی در جهت به روز كردن معلومات معلمان و مدیران را بر  مدیریت و آموزش تخصصی و حرفه ای آموزشگاه ها  موثر دانست و تصریح كرد :  اقداماتی از قبیل  طرح آموزشگاه های سرآمد، به روز كردن آموزش های مهارتی با توجه به نیاز های بازار كار ، كاهش تصدی گری دولت و واگذاری آموزش به بخش خصوصی در راستای اجرای كیفی طرح برون سپاری، می تواند به كیفیت بخشی به آموزش و جهت بخشی به توسعه اقتصادی  کمک کند.

در ادامه اكرمی معاون آموزش متوسطه استان آذربایجان شرقی نیز  بر مباحث مرتبطی در خصوص تجارب آموزشی آن استان، از قبیل برنامه تعالی مدیریت استانی و منطقه ای و تشكیل حلقه های بهبود كیفیت تاكید كرد.   

 

 

به اشتراک بگذارید :