14 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۲:۱۱:۲۵
کد مطلب:  SPhxTt3q
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش خوزستان:
جزئیات احتساب سنوات حق التدریس اعلام شد

رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش خوزستان از ابلاغ جزئیات احتساب سنوات حق التدریس خبر داد.

 

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان، داریوش رشید نیا با بیان اینکه نحوه احتساب سنوات حق التدریس در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 27 بهمن 1395 مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، اظهار کرد: معلمان حق التدریسی که با سمت آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور تحصیلی و مراقب سلامت به تدریس اشتغال داشته و به استخدام آموزش و پرورش پذیرفته شده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن قانون (۵/٢/١٣٩۶) در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته اند، مشمول این قانون خواهند بود.

 

وی با بیان اینکه معلمانی که در مدارس غیردولتی اشتغال به کار داشته اند، مشمول این قانون نیستند، افزود: بر اساس قانون استخدام کشوری، معلمان حق التدریس باید دارای ابلاغ رسمی از سوی مقام صلاحیت دار (اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه) بوده و بر اساس ساعت قید شده در ابلاغ مربوط انجام وظیفه کرده باشند.

رشیدنیا با برشمردن ساز و کار احتساب سنوات حق التدریس، خاطرنشان کرد: ایام حق التدریس معلمان مشمول این قانون با ارائه درخواست کتبی (فرم پیوست ١)، تأیید ایام حق التدریس از سوی ادارات آموزش و پرورش که ابلاغ حق التدریس آنان صادر شده (فرم پیوست شماره ٢) و پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و دولت به صورت نقد یا تعهد به پرداخت اقساط توسط ذی نفع به نسبت ساعات تدریس هفتگی، جزو سوابق خدمت و بازنشستگی محسوب می شود.

رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش خوزستان یادآور شد: صندوق های بازنشستگی پس از دریافت کامل اقساط کسور بازنشستگی، موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدین شرایط هستند. بدیهی است احتساب حق التدریس در سوابق خدمت مندرج در احکام کارگزینی نیز منوط به تحقق شرایط فوق خواهد بود به طوری که مدت پرداخت اقساط، حداکثر معادل سابقه خدمت قابل احتساب هر یک از معلمان است.

وی با اشاره به مدارک مورد نیاز برای احتساب سنوات حق التدریس، عنوان کرد: ابلاغ رسمی اشتغال حق التدریسی صادره از آموزش و پرورش زمان اشتغال، درخواست کتبی مستخدم طبق فرم شماره 1 و تاییدیه گواهی اشتغال به تدریس طبق فرم شماره 2 مدارک مورد نیاز خواهد بود.

 

رشیدنیا با بیان اینکه سنوات خدمت غیررسمی قابل احتساب بعنوان سابقه خدمت رسمی منظور خواهد شد، توضیح داد: مفاد قانون یاد شده به معلمانی که قبل از لازم الاجرا شدن قانوند ۵/٢/١٣٩۶) بازنشسته شده اند و یا به سایر دستگاه ها و نهادها انتقال یافته اند)، قابل تسری نمی باشد. مهلت قانونی برای درخواست جهت بهره مندی از مزایای این قانون از زمان لازم الاجرا شدن قانون۵/٢/١٣٩۶) حداکثر به مدت یک سال)  معلمان مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز مشمول این قانون هستند.

به اشتراک بگذارید :