21 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۲:۵۰:۱۶
کد مطلب:  bD9TpweV
سرپرست آموزش و پرورش شوش خبر داد:
ساماندهی 5 هزار دانش آموز در کلاس های اوقات فراغت در شوش

سرپرست آموزش و پرورش شوش گفت: بیش از 5 هزار دانش آموز در شهرستان شوش در کلاس های تابستانی طرح غنی سازی اوقات فراغت ساماندهی شدند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان به نقل از آموزش و پرورش شوش، عبداله رحیم خانی در جریان بازدید از کلاس های اوقات فراغت دانش آموزان در محل دارالقرآن شهر شوش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس ﻃﺮح ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و آراﻣﺶ روﺣﯽ و رواﻧﯽ دانش آموزان ، همکاری تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان را در این زمینه خواستار شد.

وی افزود: ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ، ورزشی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ؛ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را اﯾﺠﺎد، ﻫﻤﻮار و ﺗﻘﻮﯾﺖ می ﻧﻤﺎﯾﺪ.

سرپرست آموزش و پرورش شوش در ادامه به تنوع برنامه های اوقات فراغت شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه های اوقات فراغت با استقبال خانواده ها برای دانش آموزان پسر و دختر در سطح شهرها و روستاهای تابعه این شهرستان در حال برگزاری است.

گفتنی است، کلاس‌ها و برنامه های آموزشی طرح غنی سازی اوقات فراغت در شهرستان شوش در 26رشته مختلف ورزشی، علمی، فرهنگی و هنری برگزار شده است. جمعیت دانش آموزی شهرستان شوش با 215 هزار نفر جمعیت و سه بخش 50 هزار نفر است.   

 

 

 

به اشتراک بگذارید :