22 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۰۹:۴۷:۵۹
کد مطلب:  NA53Noq7
رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی شهر تهران دربازدیداز ستادثبت نام دبیرستان هدی منطقه 2 خبرداد:
دانش آموزانی که کف نمره رادر رشته های شاخه نظری نیاورده اند ،در آزمون مجددی که شهریور گرفته می شود شرکت کنند

امسال در شهرتهران حدود 90000دانش آموز پایه نهم داشتیم که ازابتدای سال بحث اطلاع رسانی وتبیین هدایت تحصیلی در مدارسی که بحث هدایت تحصیلی داشتند،شکل گرفته است

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش شهرتهران، رحمانی رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی شهر تهران با حضور درستادثبت نام دبیرستان هدی،گفت: امسال در شهرتهران حدود 90000دانش آموز پایه نهم داشتیم که ازابتدای سال بحث اطلاع رسانی وتبیین هدایت تحصیلی در مدارسی که  بحث هدایت تحصیلی داشتند،شکل گرفته است.

رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی شهر تهران با بیان اینکه ، جلسات هدایت تحصیلی برای دانش آموزان واولیا در مدارسی که بحث هدایت تحصیلی داشتند،تشکیل شد ، گفت: مولفه هایی که خانواده ها در هدایت تحصیلی نیاز به دانستن آنها دارند توسط مشاورین تبیین وتشریح شده است .

رحمانی با اشاره به اینکه فرآیند اجرایی هدایت تحصیلی امسال باسالهای گذشته متفاوت است است  ،اظهار کرد: امسال عمده مولفه هایی که در هدایت تحصیلی لازم است به صورت آنلاین در سامانه ثبت شده است.

وی افزود: ابتدا مشاورین در این بحث دچار مشکل شدند ،ولی الحمدلله اولین استانی بودیم  که در بحث هدایت تحصیلی توانستیم دانش آموزان راصددر صد بررسی های مشاوره ای  کرده ودر سامانه همگام  ثبت کنیم.

رحمانی ادامه داد:برای تمامی دانش آموزان واولیای شان دفترچه راهنما تهیه وتوزیع شده است و45000دانش آموز شهر تهران پایه نهم ویژه نامه هدایت تحصیلی  از طریق وزارتخانه تهیه وتوزیع شده است .

رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی شهر تهران گفت:از آنجایی که در مناطق ،کمیته های هدایت تحصیلی فعالیت دارند ،در بحث هدایت تحصیلی مشکل آنچنانی نداشتیم.

وی ادامه داد:مباحثی که مطرح می شود مربوط به اولویت هایی است که دانش آموزان در رشته تجربی دارند (الف تا د) در بقیه رشته ها هیچ الویت بندی وهیچ محدودیتی در بحث ثبت نام نداریم .

اولویت بندی رشته تجربی هم بدین دلیل است که بتوانیم  ظرفیت سازی ومدیریت زمان کنیم تا بتوانیم حداکثر رضایت اولیا و دانش آموزان راداشته باشند.

وی افزود: در اولویت الف تا د که  فقط برای رشته تجربی است ،مدیرهر منطقه زمان بندی اولویت ثبت نام راتعیین کرده است وتا امروز تقریبا به پایان ثبت نام اولویت الف رسیده ایم  وبعداز آن در سامانه الویت ب رازمان بندی کرده ایم که صرفا اولویت ب بتواند ثبت نام کندواولویت های بعدی 20درصد کل ظرفیت مربوط به اولویت (ب )20در صد اولویت (ج )و 20در صد اولویت (د )است که می توانند ثبت نام کنند.

رحمانی ادامه داد:کمیته هدایت تحصیلی شهرتهران باجلسات منظمی که مدیرکل محترم گذاشته اند، روزانه گزارش ثبت هدایت تحصیلی رااز مناطق در خواست می کنند و آن ها رادریافت وپیگیری کرده واطلاع رسانی می کنندتاحداکثررضایت خانواده ها ودانش آموزان ایجاد شود و اطلاع رسانی گردد.

رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی شهر تهران گفت :دانش آموزانی که کف نمره رشته رانیاورند ویادر فرم اولویت ثبت نام هاشور خورده است ، اگر تمایل داشتند  در رشته های فنی وحرفه ای وکارودانش ثبت نام کنند، صرفا به کمیته های تحصیلی مناطق مراجعه کرده و برای ثبت نام راهنمایی شوند.

به اشتراک بگذارید :