22 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۰۹:۳۴:۱۵
کد مطلب:  4aH5NExB
طی احکامی جداگانه از سوی باقری مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران صورت گرفت:
انتصاب مشاوران آموزش و پرورش شهر تهران

انتصاب مشاوران آموزش و پرورش شهر تهران طی احکامی جداگانه از سوی باقری مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران صورت گرفت:

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، طی احکامی جداگانه از سوی عباسعلی باقری ، مشاوران حوزه های اجرایی، امور تشکلهای فرهنگیان ، توانمندسازی نیروی انسانی ، فرهنگی و امور مناطق فن آوری و اطلاعات ، مدارس و مراکز غیر دولتی ، حقوقی و املاک، اموررفاهی و بازنشستگان ،جوانان وبرنامه ریزی و نیروری انسانی آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شدند .

بر اساس این گزارش ،آقایان علیرضا عراقی نیا در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی ، علی اصغر فیضی زاده در حوزه فرهنگی و امور مناطق ، کاوه زینالی خامنه در حوزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتقا مدیریت فضای مجازی ،حسین صدیقی در حوزه مدارس و مراکز غیر دولتی ، سید جلیل حسینی در حوزه امور حقوقی و املاک ،جواد مرتضی زاده در حوزه مشاوراجرایی مدیرکل ،کاظم قاسمی درحوزه امور تشکلهای فرهنگیان ،محمد علی فلاح در حوزه امور رفاهی و بازنشستگان ، محمد روز بهانی درحوزه جوانان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خانم افسرالسادات طبائی درحوزه برنامه ریزی و نیروری انسانی به عنوان مشاوران مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شدند .

به اشتراک بگذارید :