14 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۰۸:۴۳:۵۴
کد مطلب:  Zwxb0v1K
قائم مقام سازمان دانش آموزي:
اردوي يك هزار نفري كار آفريني سازمان دانش آموزي در كرمان برگزار خواهد شد

قائم مقام سازمان دانش آموزي گفت: اردوي يك هزار نفري كار آفريني سازمان دانش آموزي در كرمان برگزار خواهد شد.

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان كرمان، محمود عليگو افزود: سازمان دانش آموزي در سال جاري با توجه به اهداف ذكر شده در اساس نامه آن و تاكيد بر آموزش مهارت هاي دانش آموزي و تربيت اجتماعي دانش آموزان، امسال در قالب اردوهاي ملي شانزده هزار نفر را تحت پوشش قرار مي دهد.

قائم مقام سازمان دانش آموزي تصريح كرد: اين عده امسال آموزش هاي خاصي را خواهند ديد كه مي توان به آموزش سواد مالي اشاره كرد كه در راستاي عمل به شعار سال در حوزه اقتصاد مقاومتي صورت خواهد پذيرفت.

وي سپس از برگزاري اردوي كار آفريني يك هزار نفري ويژه دانش آموزان با حضور ااستادان دانشگاه صنعتي شريف در كرمان خبر داد و در اين خصوص عنوان داشت: اين اردو با همكاري سازمان دانش آموزي استان كرمان برگزار مي شود و منتخبان اين دوره كار آفريني در تهران به صورت ويژه آموزش خواهند ديد.

عليگو در سازمان دانش آموزي كشور افزود: حضور در آن براي دانش آموزان به صورت داوطلبانه مي باشد و نود درصد از هزينه اين دوره از سوي سازمان دانش آموزي پرداخت خواهد شد.

قائم مقام سازمان دانش آموزي از رونمايي كتب تدوين شده توسط سازمان دانش آموزي در اين همايش خبر داد و در خصوص محتواي آموزشي اين دوره عنوان داشت: دانش آموزان حاضر در اين دوره كار آفريني آموزش هايي مانند پس انداز كردن، سرمايه گذاري، شناخت فرصت، تبديل تهديد به فرصت و روش بهينه مديريت منابع را در سطح دانش آموزي خواهند آموخت.

عليگو به تصريح اهداف برگزاري اردوهاي ملي براي پيشتازان و فرزانگان در سال جاري پرداخت و توجه به كار آمد بودن و استفاده بهينه از آموزش ها را اولين هدف آن دانست.

وي افزود: ما در دوره پيشتازان و فرزانگان بايد روش فرزندي را محور فرهنگي كار قرار دهيم.

قام مقام سازمان دانش آموزي سپس از تغيير رويكرد در فرهنگ آموزش سخن گفت وعنوان كرد: در هنگام برگزاري اردوها در كنار آموزش هايي مانند چوب و گره به دانش آموز سعي خواهيم كرد كه دستاورد اردو براي خانواده يك فرزند بهتر باشد.

وي توجه مربيان به همه اهداف تربيتي را از ديگر برنامه هاي اين سازمان دانست و عنوان داشت: مربي نبايد فقط كار تربيتي به معناي آموزش را انجام دهد بلكه بايد رشد همه ابعاد وجودي انسان را مد نظر داشته باشد.

به اشتراک بگذارید :