22 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰۹:۱۶:۰۹
کد مطلب:  sREzvTLg
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:
كليد موفقيت فرآيند تعليم وتربيت، نيروي انساني است/توجه به بافت اقليمي استان ها در تخصيص نيرو، يك ضرورت است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش،كليد موفقيت فرآيند تعليم و تربيت، نيروي انساني است و توجه به بافت استان ها در تخصيص نيرو و منابع انساني را يك ضرورت تلقي كرد وافزود: تفويض اختيار به معني و مديريت منابع باتوجه به شرايط بومي استان است.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز علي زرافشان درگردهمايي مشترك معاونين پژوهش، برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني استان ها و رؤساي گروه هاي برنامه ريزي تخصصي حوزه ستادي وزارت آموزش وپرورش، مدرسه را كانون مسئوليت دانست واظهاركرد: همه عوامل در خدمت مدرسه هستند تا اهداف تعليم وتربيت محقق شود.

 

وي با اشاره به اين نكته كه، اگر تمام شرايط در يك مدرسه مهيا باشد، اما نيروي متخصص و داراي مهارت در مدرسه حضور نداشته باشد، اهداف تربيتي محقق نمي شود، باتوجه به روند افزايشي دانش آموز وكاهش نيروي انساني در برنامه پنجم توسعه،‌تصريح كرد: از چهار سال قبل، سالانه نيازمند جذب50 هزار نيرو در آموزش وپرورش بوديم تا دچار كمبود نشويم، اما فرآيند جذب نيرو تنها از طريق دانشگاه فرهنگيان و آزمون هاي استخدامي موجب عدم تأمين نيروي انساني متناسب با رشد دانش آموز شده است.

 

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش وپرورش گفت: از نظر كيفي نيز در سال هاي آتي دچار مشكل هستيم، زيرا 80 درصد بازنشستگان را مردان تشكيل مي دهند و از طرفي نيروي مرد درآمار جذب نيرو بسيار كمتر از نيروي زن مي باشد.

 

وي راهبرد كيفيت را راهبرد اصلي آموزش وپرورش دانست و خاطرنشان كرد: به بهانه كمبود نيرو نبايد درجه مدارس تغيير يابد، يك مدرسه نيازمند مدير، معاون، مربي تربيتي، مشاور و معاون اجرايي است، بنابراين نبايد اين تركيب از بين برود و معاون و مربي حذف گردد.

 

زرافشان اظهاركرد: در اولويت سامان دهي بايد به عوامل كيفيت بخشي از جمله گروه هاي آموزشي توجه شود  و كيفيت آموزشي و پرورشي و پايه دهم كه اخيراً ايجاد شده بايد حفظ شود.

 

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش وپرورش، موضوع عدالت آموزشي را يكي از بحث هاي اساسي در آموزش وپرورش دانست و عنوان كرد: در دولت تدبير واميد يكي از افتخارات اين است كه بيش از100 مدرسه با يك دانش آموز فعاليت مي كنند و اين در حالي است كه در سال هاي 1365 تا 1375، تمام مدارسي كه كمتر از 5 دانش آموز داشت، تعطيل شده بود.

 

وي ادامه داد: شرايط استان ها ايجاب مي كند كه تراكم دانش آموزي در استان ها يكسان نباشد، بنابراين نمي توان يك نسخه واحد براي همه استان ها تهيه كرد و اين موضوع تفويض اختيار را ضروري نموده تا استان ها براساس شرايط و اقليم خود به برنامه ريزي بپردازند.

به اشتراک بگذارید :