21 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۵:۱۶:۳۳
کد مطلب:  A6bEkKLH
طی حکمی از سوی باقری سرپرست آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفت
انتصاب زهراپروازی مقدم به عنوان مشاورمدیرکل دراجرای سندتحول بنیادین آموزش و پرورش وکیفیت بخشی تربیت در مدارس

طی حکمی از سوی باقری سرپرست آموزش و پرورش شهر تهران، زهرا پروازی مقدم به عنوان مشاور مدیر کل در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و کیفیت بخشی تربیت در مدارس منصوب شد

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، طی حکمی از سوی باقری سرپرست آموزش و پرورش شهر تهران، زهرا پروازی مقدم به عنوان مشاور مدیر کل در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و کیفیت بخشی تربیت در مدارس منصوب شد.

در این حکم آمده است ؛ نظر به مراتب تعهد ، تقوا، شایستگی وتجربیات ارزشمند سرکار عالی در امر تعلیم و تربیت به  عنوان مشاور مدیر کل در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و کیفیت بخشی تربیت در مدارس منصوب می شوید.

به اشتراک بگذارید :