25 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۹:۲۹:۰۶
کد مطلب:  dthW6h2c
مدیرآموزش وپرورش شهرستان رباط کریم:
تامین فضاهای آموزشی ورفع مشکل کمبودنیروی انسانی نیازمند عزم ملی و حمایت مسئولین استانی وکشوری است

مدیرآموزش وپرورش رباط کریم گفت: 28باب مدرسه طی سه سال گذشته درپرندساخته شده است که تعدای ازآنهابه آموزش وپرورش واگذارشده است.

به گزارش دفتراطلاع رسانی وروابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان رباط کریم،مدیرآموزش وپرورش شهرستان رباط کریم رایکی ازمهاجرپذیرترین نقاط کشوربرشمرد واظهارداشت: این شهرستان شامل سه شهرمرکزی رباط کریم ،نصیرشهروپرنداست وبه  یکی ازمهاجرپذیرترین نقاط کشورتبدیل شده است به طوری که طی سه سال گذشته درحوزه آموزش وپرورش، شهرستان ازجهت دانش آموزی
ازتعدادحدود45 هزار نفربه حدود65 هزار نفرافزایش یافته است که به معنی رشد3/10درصدی جمعیت دانش آموزی درسال می باشد.علی الخصوص درشهرپرندبواسطه واگذاری مسکن مهروسیاست های اشتباه ،