19 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۹:۲۲:۳۸
کد مطلب:  1xvGRiek
مدیر آموزش و پرورش کهریزک:
رعایت کرامت انسانی در امر تکریم ارباب رجوعان از اهم وظایف مدیران می باشد

با حضور مدیر آموزش و پرورش کهریزک جلسه تخصصی مدیران مدارس ابتدایی این منطقه در پژوهشگاه معلم هادی برگزار شد.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کهریزک، با حضور افضلی نیا مدیر آموزش و پرورش کهریزک، فولادپور معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کهریزک و دیگر مسئولین جلسه تخصصی مدیران مدارس ابتدایی این منطقه در پژوهشگاه معام هادی برگزار شد.
در ادامه افضلی نیا مدیر آموزش و پرورش کهریزک ضمن ابراز خرسندی از عملکرد مدیران مدارس ابتدایی گفت: انتظار می رود مدیران با نظارت کافی و دقیق بر امور اجرایی و فعالیت ها با توجه به دستور العمل ستاد ثبت نام در ایام تابستان، در جهت تکریم ارباب رجوعان به نحو شایسته اقدام نمایند.
وی در ادامه افزود: هماهنگی مستمر مدیران با کارشناسان اداره نیز در این راستا می تواند راهگشای مناسبی در تحقق این مهم باشد.
وی همچنین اضافه کرد: با توجه به آغاز کار پایگاه های سنجش سلامت نوآموزان، لازم است مدیران مدارس پیگیری لازم را در خصوص ثبت اطلاعات و اخذ نوبت سنجش از طریق سامانه مربوطه به عمل آورند.
افضلی نیا در ادامه تصرح کرد: رعایت کرامت انسانی در امر تکریم ارباب رجوعان از اهم وظایف اخلاقی و اداری مدیران مدارس می باشد.
گفتنی است در پایان توسط مسئولین پایگاه های سنجش، آموزش های لازم برای اعضای حاضر در خصوص روند کاری سنجش سلامت نوآموزان ارائه گردید.
 

به اشتراک بگذارید :