19 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۰:۱۵:۲۶
کد مطلب:  w0wy1Ezy
در راستای اجرای پروژه مهر سال تحصیلی 97-96
همایش استانی تبیین دستوالعمل ساماندهی نیروی انسانی شهرستان های استان تهران برگزار شد

همایش تبیین دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی شهرستان های استان تهران با حضور، رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش وپرورش، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، معاون مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش وپرورش ، در اردوگاه شهید منتظری شهریار برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در این همایش که به صورت کارگاهی در 3 بخش برگزار شد چالش ها و راهکار ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران تحلیل و مورد برسی قرار گرفت .

در همین راستا چهاربند رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش وپرورش دستور العمل اجرایی ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش را تشریح کرد .

در ادامه عبد الرضا فولادوند ،مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ضمن تشریح وضعیت نیروی انسانی در اموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ،راهکاری های اجرایی برای ساماندهی نیروی انسانی ارائه داد .

در بخش سوم این همایش ، علیین ،معاون مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش وپرورش و سنجری معاون پژوهش ، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ،ضمن تحلیل وضع موجود به پرسشهای  حاضرین در خصوص ساماندهی نیروی انسانی در اموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران پاسخ دادند .

شایان ذکر است این همایش با حضور معاونین و روسای مناطق 21 گانه شهرستانهای استان تهران در اردوگاه شهید منتظری برگزار شد .

به اشتراک بگذارید :