1 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۰۹:۵۹:۳۱
کد مطلب:  FhM8ysAo
دبیرستاداسکان استان عنوان کرد:
بیش از 32 هزار نفر فرهنگی اسکان یافتند

غلامرضا نجاتی مهر گفت: دردوراول مسافرت های تابستانی وازنیمه خردادماه سفرهای زیارتی همکاران فرهنگی به مشهدمقدس آغاز وتاکنون 9هزارو110خانواده فرهنگی درمدارس مشهدمقدس وشهرستان های استان اسکان یافته اند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، غلامرضانجاتی مهر صبح امروزبا اشاره به فعالیت ستاداسکان زائرین فرهنگی امام رضا(ع) گفت: در حال حاضر 44پایگاه اسکان درمشهد وشهرستان های استان درحال فعالیت می باشدکه از این تعداد6پایگاه اسکان درمشهدمقدس و38پایگاه نیز درشهرستان ها فعال بوده و بیش از 420فضای آموزشی ودر مجموع 4هزارکلاس  را درسطح استان تحت پوشش اسکان تابستانی قرارداده ایم که 351فضای آموزشی با3362کلاس درسطح شهرمشهد مقدس و638کلاس نیز درسطح شهرستان های استان است.

دبیر ستاداسکان زائرین فرهنگی امام رضا (ع) استان درادامه افزود: ازنیمه خردادماه سفرهای زیارتی همکاران فرهنگی به مشهدمقدس آغاز و9هزارو110خانواده فرهنگی به تعداد 32 هزارو759نفردرمدارس خراسان رضوی اسکان یافته و بیش از 131هزار و36اقامت روزدرسامانه اسکان ثبت شده است.

 رییس اداره تعاون وامور رفاهی آموزش وپرورش خراسان رضوی افزود: درتابستان امسال کلاس های ویژه ونوع الف جهت اسکان درنظرگرفته شده است و 628نفر ازهمکاران فرهنگی نیز به عنوان عوامل اجرایی ستادی ، مدیرپایگاه اسکان وسرایداران مدارس خدمات پذیرش واسکان را به زائران ومسافران فرهنگی ارائه خواهندکرد.

نجاتی مهر درپایان گفت: درتابستان سال جاری وبا هدف بهره مندی همکاران مجاوراستان از فیض میزبانی زائرین فرهنگی امام رضا(ع) طرح خادم افتخاری درستاداسکان آغازشد تا همکاران دارای تخصص های مختلف کاری بتوانند درستادهای اسکان فرهنگیان به زائرین حضرت خدمات ارائه نمایند که این موضوع گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ رضوی وارتقای فرهنگ میزبانی می باشد.

عباس شریعتی کارشناس مسئول اموررفاهی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی نیزگفت : ستادمرکزی اسکان موقت زائرین فرهنگی درخیابان دانش غربی مشهد از15خردادماه شروع به کارنموده وپایگاه ثامن یک دربلوارشهیدکامیاب حدفاصل چهار راه ومیدان راه آهن دبیرستان آزرم،پایگاه ثامن دو درانتهای خیابان امام رضا(ع)68دبستان خیبر،پایگاه ثامن سه پس ازمیدان جهاد ؛نبش شهیدنامجو2 آموزشگاه توکلی زاده، پایگاه ثامن چهار دربلوارشهیدفرامرزعباسی دبستان شهیدحاتمی وپایگاه ثامن پنج دربلواروحدت آموزشگاه حشمتی واقع است وپایگاه های شهرستان های مسیر ورودی استان ازجمله شهرستان های سرخس درمحورشرق استان،گناباد ،بجستان ومه ولات درمحورجنوبی استان، کاشمر وسبزواروداورزن درمحورغرب استان وقوچان ، درگز وچناران نیز درمسیر ورودی شمال استان فعال می باشند.

انتشاردهنده:غفاریان

خبر:اسماعیلی

به اشتراک بگذارید :