26 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۴:۵۲:۲۶
کد مطلب:  w5tLrd0a
جلسه حمایت از فرهنگیان و دانش آموزان اهل قلم

جلسه حمایت از فرهنگیان و دانش آموزان اهل قلم با حضور معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش، مشاور فرهنگی و مطبوعاتی مدیر کل، رئیس مرکز تحقیقات و رئیس گروه بررسی محتوا برگزار گردید.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان پناهی معاون پژوهش و برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان هدف اصلی دبیرخانه ترغیب و حمایت از فرهنگیان و دانش آموزان اهل قلم دانست.

در ادامه این جلسه صانعی مشاور فرهنگی و مطبوعاتی مدیر کل آموزش و پرورش استان ارتباط با روند و فرایند تاسیس دفتر انتشارات مطالبی را ایراد نمودند.

سپس خلیلی رئیس گروه بررسی محتوا اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به توانمندی و مهارت فرهنگیان و دانش آموزان استان در تولید محتوای الکترونیک و مکتوب حمایت از آنان را از موثر ترین و ارزشمند ترین اقدامات در سطح آموزش و پرورش دانست.

در پایان این جلسه نیز آیین نامه پیشنهادی جهت تصویب، مورد بررسی قرار گرفت.

به اشتراک بگذارید :