19 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۴:۱۷:۵۳
کد مطلب:  pE57yAoC
همزمان با برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی صورت گرفت :
باز دید مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از بر گزاری آزمون ورودی دبیرستا نهای نمونه

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از حوزه های بر گزاری آزمون ورودی دبیرستا نهای نمونه دولتی در ورامین و قرچک بازدید کرد.

به گزارش اداره اطلاع رسا نی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، عبد الرضا فولادوند  مدیر کل آموزش و پرورش شهرستا نهای استان تهران به همراه شفیع پور معاون آموزش متوسطه و جعفری ریس اداره سنجش تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران از حوزه های بر گزاری آزمون ورودی دبیرستا نهای نمونه دولتی در ورامین  و قرچک بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید امیر محمدی مدیر آموزش و پرورش ورامین و مهدی نیکبخت مدیر آموزش و پرورش قرچک ،تیم بازدید کنندگان را همراهی کرده و نکات لازم پیرامون کم و کیف برگزاری این مسلبقات ارائه دادند.

گفتنی است ،در این آزمون ،دانش آموزان ششم ابتدایی و نهم دوره اول متوسطه در  حوزه های امتحانی پسران و دختران برای ورود به مدارس نمونه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

به اشتراک بگذارید :