27 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۰۷:۵۷:۰۶
کد مطلب:  EMEWISNQ
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در نشست بررسي سند 2030 اعلام كرد:
اخذ «حق تحفظ» جمهوري اسلامي در سند 2030 / حضور نمايندگان مجلس در تدوين سند 2030

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در نشست بررسي سند2030 با اشاره به اخذ «حق تحفظ» جمهوري اسلامي در اين سند از حضور برخي از نمايندگان مجلس در تدوين سند2030 خبر داد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز، علي زرافشان در دومين نشست از سلسله نشست هاي عصرتربيت با موضوع بررسي آثار تربيتي سند 2030 كه در سالن اجتماعات ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، با اشاره به حواشي پيش‌آمده در خصوص سند2030 ، اظهاركرد: اين نشست با هدف ارائه گزارشي از واقعيت هاي مربوط به سند 2030 برگزار مي‌شود تا از اشاعه سوء تفاهم در جامعه پيشگيري شود .

 

وي با اشاره به نكات رهگشاي رهبر معظم انقلاب درمورد سند2030 افزود: آنچه در يونسكو انجام شده تا زماني كه در دولت تصويب نشود ضمانت اجرايي نخواهد داشت زيرا مخاطب اين سند، دولت ها هستند .

 

زرافشان تصريح كرد: رهبرمعظم انقلاب در ديدار معلمان با ايشان در 17 ارديبهشت ماه سال جاري فرمودند؛ توجه داشته باشيد گزارش‌هايي به من مي‌رسد كه يك جرياني سعي مي‌كند آموزش و پرورش را از چشم ها بيندازد، ارزش و اعتماد به آموزش و پرورش از دل ها برود، مقاصدي دارند و اين جريان از بيرون هدايت مي شود .

 

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش خاطر نشان كرد: درجامعه بحث‌هايي به دور از شان آموزش و پرورش مطرح و تهمت‌هايي به آموزش و پرورش زده شد از جمله ؛ تدريس كتاب « لك لكي دركار نيست» در مدارس، سئوال اينجاست آيا مي شود كتابي در مدارس تدريس شود و كسي از معلمان يا اوليا متوجه نشوند يا درس شهيد فهميده حذف شود اما كسي درجامعه متوجه نشود درحالي كه چنين كتاب وجود خارجي ندارد و اگر كسي ادعا كند، مشخصات انتشارات آن را بياورد يا بگويد دركدام مدرسه تدريس شده است، بنابراين مطالب مطروحه كاملا كذب و خلاف واقع است .

 

وي افزود: هرتصميمي كه در جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش گرفته شود، ملاك عمل سند2030 خواهد بود .

 

زرافشان درادامه به ارائه گزارشي از پيشينه سند2030 پرداخت و خاطر نشان كرد: در سال1990 وزراي آموزش و پرورش كشورها در شهر«جان تيم» تايلند دور هم جمع شدند تا درباره پيشرفت آموزش و پرورش همفكري كنند، درآنجا 6 هدف دنبال و براي اجراي آن برنامه 10 ساله‌اي در نظرگرفته شد كه تا سال2000 به آن عمل شود، در سال 2000 جمع بندي انجام شد، با تجديد نظر دراهداف و تغيير يك هدف، برنامه عمل بعداز سال2000 يعني تا سال 2015 مجددا تدوين و اهداف تا سال 2015 مشخص گرديد، در حالي كه يك هدف جابه جا شده بود .

 

وي افزود: در سال 2015 با توجه به تغييري كه براساس دستاوردهاي 25 ساله انجام شده بود« برنامه‌آموزش براي همه » تحت عنوان «آموزش بعد از 2015» با چشم اندازي 15 ساله مورد تاكيد قرار گرفت .

 

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش گفت: چهار چوب عمل2030 يك توافق جهاني بين سران كشورها و وزراي آموزش و پرورش مي باشد كه به منظور همكاري كشورها در پيشرفت آموزش و پرورش تهيه شده و هيچ كشوري ملزم به اجراي آن نيست .

 

وي اضافه كرد: پس ازسال 90 در فصل هشتم سند تحول بنيادين، مصوب شوراي عالي انقلاب  فرهنگي، در چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين آموزش و پرورش يك تقسيم كار ملي دركشور صورت گرفت كه بخش اول آن مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بخش دوم مرتبط با شوراي عالي آموزش و پرورش، بخش سوم مربوط به وزارت آموزش و پرورش و بخش چهارم مربوط به ساير دستگاه هاست .

 

زرافشان تصريح كرد: بلافاصله بعداز تصويب سند، كميته‌اي درآموزش و پرورش به عنوان « كميته پايش اجراي سند تحول بنيادين تشكيل شد كه وظيفه آن در فصل هشتم، تدوين سياست ها و استلزامات سند، چار چوب زير نظام‌هاي سند و برنامه‌هاي عمل وزارت آموزش و پرورش براي عملياتي كردن سند بود .

 

وي افزود: سند تحول بنيادين و سند2030، دو سند رقيب يا موازي نيستند، سند تحول بنيادين يك سند فرادستي است كه براساس فرمايشات رهبرمعظم انقلاب، تمام برنامه‌ها ذيل آن قرار مي گيرد، از طرفي آنچه در توافقات جهاني انجام مي‌شود بايد ذيل سند تحول قرار گيرد.

 

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش با اشاره به اين مطلب كه امضاي اين سند مخفيانه نبوده و در اجلاس « اينچئون » كره جنوبي،‌ وزيرآموزش و پرورش وقت با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين سند را امضا كرده است يادآورشد: 2 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز از طرف رئيس كميسيون آموزش مجلس در اين  مذاكرات حضور داشته اند .

 

زرافشان اظهاركرد: در متن حق تحفظ جمهوري اسلامي ايران كه توسط آقاي فاني وزير وقت آموزش و پرورش در اجلاس « اينچئون » كره جنوبي به نمايندگي از هيات ايراني اعلام شد؛ جمهوري اسلامي ايران خود را متعهد به اجراي چارچوب آموزش 2030 كه به هر شكلي در تعارض با مقررات و اولويت هاي ملي، باورهاي ديني و ارزش هاي فرهنگي جامعه ايراني تفسير و تعبير شوند، ندانسته است .

 

وي گفت: مسئوليت تعبير و تفسير مغايرت ياعدم مغايرت سند2030 باسندتحول بنيادين برعهده وزارت آموزش و پرورش به عنوان مجري و شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان ناظراست، به همين دليل است كه در مصوبه هيات وزيران اصرار شد كه در بند 2 ، كارگروهي زير نظر دولت و وزارت آموزش و پرورش تشكيل شود كه مسئوليت نظارت بر اين مهم يا به عبارت ديگر، مسئوليت نظارت بر مرتبط بودن و همسويي آنچه انجام مي‌شود با اهداف و برنامه‌هاي توسعه كشور و برنامه راهبري توسعه نقشه جامع علمي كشور و سند تحول بنيادين را داشته باشد.

 

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش اعلام كرد: درمجامع جهاني، دوره حاكميت تفكر غرب در عرصه آموزش و پرورش تمام شده و در تقسيم بندي كشورها به شمال وجنوب، عصرحاضر، عصركشورهاي جنوب است ودر يونسكو ، يك كرسي به نام كرسي آينده آموزش و پرورش ايجاد شده كه از ويژگي هاي محوري آن، حاكميت فلسفه تعليم و تربيت شرق است نه غرب، لذا عصر حاضر، عصرگفتگوي كشورهاي شرق است.

 

وي با اشاره به اين مطلب كه مي توانيم از فرصت و ظرفيت كرسي ايجاد شده در يونسكو استفاده كنيم و نظرات خودمان را مطرح كنيم، تصريح كرد: حدود يك سال از برنامه ها اجرا شده است، يونسكو هيچگاه به كشوري توصيه نمي‌كند، گرچه وجود يك چهارچوب جهاني در اين مورد مطلوب‌تر است، اما درعمل، رويكرد منطقه‌اي و زير منطقه‌اي، امكان پذيرتر به نظر مي‌رسد . براساس همين سطوحي كه براي  توليد برنامه ها در نظر گرفته شده است، اولين سطح پيش بيني شده؛ سطح ملي است كه در اين سطح ، 6 عامل بايد در نظرگرفته شود كه عبارتند از: عدالت، نتايج آموزش، كيفيت، يادگيري مادام العمر، نظام ها و اعتبارات كه كشورها براساس اين سطوح به شكل ملي برمبناي فرهنگ، اسناد و قوانين و مقررات، برنامه خود را تنظيم و ارزيابي مي كنند.

 

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش ادامه داد: هدف عملياتي شماره پنجم سند، تامين و بسط عدالت در برخورداري از تعليم و تربيت با كيفيت مناسب و باتوجه به تفاوت ها و ويژگي هاي دختران و پسران مناطق مختلف كشور و تعليم دوره پيش دبستاني، برنامه ريزي و تمهيد مقدمات پوشش كامل دوره آموزش متوسطه مي باشد.

 

زرافشان گفت: تمامي هم و غم وزارت آموزش و پرورش، اجراي سند تحول بنيادين است و همين سند ما را مكلف كرده است كه تعامل موثر و مثبت با نظام هاي جهاني داشته باشيم، بنابراين، كسب موقعيت نخست تربيتي درمنطقه وجهان اسلام و ارتقاي فزاينده جايگاه تعليم و تربيت ايران در سطح جهان، مستلزم رصد كردن تحولات نظام آموزش و پرورش و حوادث مهم و تحولات علمي ازجمله تعامل سازنده و موثر با تعليم و تربيت جهان است .

 

وي افزود: در برنامه ششم توسعه، بحث اصلي مربوط به آموزش و پرورش است و استلزامات آن نيز فراهم شده است، ضمن آن كه نمايه اجرايي آن تنظيم شده و تاكنون در دولت يازدهم دو زير نظام؛ فضا وتجهيزات توليد شده و زير نظام پژوهش و مديريت نيز دردستوركار قرارگرفته است، بنابراين اهتمام جدي ما سندتحول است كه يك برنامه كيفي و محتوايي است و سند 2030 يك برنامه كمي است ازجمله، پوشش تحصيلي و به همين خاطر زود به تحقق رسيده است .

 

زرافشان ادامه داد: اين گونه اسناد چون جنبه الزام آور ندارند، نه تنها در جمهوري اسلامي ايران بلكه در هيچ كشوري به مصوبه مجلس نياز ندارند .

 

وي با اشاره به اين مطلب كه به منظور مديريت كردن كارگروه ملي مربوط به سند2030 ، 2 بار در مجلس مصوبه گذرانده شده است ، عنوان كرد: براساس ماده 138 قانون اساسي، تمامي طرح ها بايد به مصوبه تبديل شوند و درحين تصويب درمجلس شوراي اسلامي اگر مورد يا مواردي مغاير با قوانين، فرهنگ و يا مسائل شرعي باشد، توسط مجلس از طرح مذكور حذف مي شود و كميته تطبيق ،كار بررسي ،‌پذيرش و ياعدم پذيرش را انجام مي دهد .

 

وي خاطر نشان كرد : ممكن است اين سئوال پيش بيايد كه با وجود سند تحول بنيادين چه نيازي به سند2030 است بايد گفت: بنابر مصوبه مجلس ايران عضو توافقنامه2030 مي‌باشد و سالانه حق عضويت مي‌پردازد و براي خروج از عضويت نيازمند مصوبه مجلس شوراي اسلامي است .

 

زرافشان افزود: براساس ماده 19 برنامه پنجم توسعه بند 16، دولت و آموزش و پرورش مكلف به ارتباط با سايركشورهاي دنيا هستند .

 

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش اظهاركرد: 2 نماينده مجلس شوراي اسلامي كه به نمايندگي از مجلس در جلسات مربوط به 2030 حضور داشتند، موظف بودند گزارشي از جلسات مربوط به مجلس ارائه دهند، بنابراين اگر مغايرتي باشد، مجلس شوراي اسلامي اقدام لازم را انجام مي دهد .

 

وي با اشاره به اين مطلب كه وزير وقت آموزش و پرورش نيز پس از هر نشست بين المللي، گزارشي از اقدامات صورت گرفته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه داده است، در خصوص هدف برابري جنسيتي اظهاركرد: در ادبيات آموزش و پرورش، اين هدف معناي خاص خود را دارد  كه عبارت است از دسترسي يكسان دانش آموزان دختر و پسر به آموزش كه اين مورد نيز هدف پنجم سند تحول بنيادين مي‌باشد، بنابراين اهدافي كه در سند2030 ، سال 2015 آمده است قبلا در سند تحول بنيادين به وضوح بيان شده است كه هدف آن پوشش تحصيلي بيش از 95درصدي مي باشد.

 

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش گفت: به طور خلاصه علت شركت ما درتوافق 2030، دومورد است، اول عضويت با مصوبه مجلس و خروج كه آن نيز بايد با مصوبه مجلس باشد و دوم حضور جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي به منظور ارائه دستاوردهاي آموزشي در سطح جهاني .

 

زرافشان در خصوص انتقادات  وارده به سند2030،  گفت: ما با دو سند مواجهيم ، اول سندي كه سازمان يونسكوبه عنوان برنامه كلي به همه كشورهاي عضو ابلاغ كرده و ديگري، سند بومي سازي شده‌اي كه در كميسيون ملي يونسكو  در كشور طراحي و تدوين شده است .

 

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش با اشاره به اينكه وزارت آموزش و پرورش مدافع سند دوم است، ادامه داد: متاسفانه انتقادهاي وارده به سند اول مربوط است كه در سازمان يونسكو تهيه شده، در صورتي كه سندي كه در ايران رونمايي شده با سندآموزشي يونسكو تفاوت هاي بسيار دارد.

به اشتراک بگذارید :