16 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۰۷:۳۷:۰۹
کد مطلب:  UMSd0cfb
قائم مقام وزير در ستاد بزرگداشت مقام معلم در نشست خبري با اصحاب رسانه اعلام كرد:
افزايش 85 درصدي پرداخت ها به معلمان در دولت تدبير و اميد/ديدار معلمان با مقام معظم رهبري

قائم مقام وزير در ستاد بزرگداشت مقام معلم از افزايش 85 درصدي پرداخت ها به معلمان در سال 96، نسبت به سال 92 خبر داد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز اسفنديار چهاربند در نشست خبري به مناسبت بزرگداشت مقام معلم با اصحاب رسانه در ساختمان شهيد رجايي، جايگاه نظام تعليم و تربيت در رشد و توسعه كشور را جايگاهي ممتاز دانست و افزود: آنچه قرار است در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در جامعه محقق شود، بايد در نظام تعليم و تربيت شكل بگیرد.

چهاربند تصريح كرد: ساختن آينده، حقّي است كه جامعه بر گردن نظام تعليم وتربيت دارد و تحقق آن، نيازمند ايجاد سازوكار و زيرساخت هاي موردنياز است و در مقابل جامعه هم تكاليفي در قبال نظام تعليم وتربيت دارد.

 

وي اظهاركرد: هر قدر جامعه تكليف خود را نسبت به نظام تعليم و تربيت ناقص انجام دهد، اداي حق جامعه نيز توسط نظام تعليم و تربيت ناقص خواهد بود.

 

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات، 4 ركن حاكميت، خانواده، اجتماع و رسانه را از جمله اركان تحقق نظام تعليم وتربيت دانست كه در سند تحول بنيادين نيز به آن اشاره شده و خاطرنشان كرد: اين 4 ركن در قبال نظام تعليم وتربيت مكلفند و البته حقوقي نيز دارند، اما آنچه نظام تعليم و تربيت با نشاط و پويا را ايجاد مي كند، توازن بين اركان مذكور است و هر گونه نقصان در بين اركان 4 گانه، نظام تعليم و تربيت را با چالش رو به رو مي كند.

 

وي اضافه كرد: اين 4 ركن  حق دارند نظام تعليم و تربيت را موردارزشيابي قرار دهند، با گردش آزاد اطلاعات، اين حقوق محقق و زمينه توسعه كشور فراهم مي شود.

 

چهاربند با اشاره به نقش برجسته معلم در نظام هاي تعليم و تربيت جهان گفت: در سند تحول بنيادين، بسياري از موضوعات به ترسيم نقش و جايگاه معلم پرداخته است.

 

قائم مقام وزير درستاد بزرگداشت مقام معلم خاطرنشان كرد: تكريم مقام معلم، با برگزاري چند برنامه و جشن  محقق نمي شود، بلكه مفهوم تكريم مقام معلم اين است كه شرايطي فراهم و توازني بين حق و تكليف به وجود آيد تا به صورت مستمر اركان چهارگانه، وظايف خود را نسبت به معلم انجام دهند.

 

وي، حاكميت را به عنوان يكي از اركان چهارگانه شامل سه قوه؛ مجريه، قضائيه و مقننه توصيف كرد و افزود: اگر دولت در قانون برنامه توسعه، براي معلم برنامه داشته باشد، مجلس با تصويب قوانين از معلمان پشتيباني و قوه قضائيه نيز از معلمان حمايت قضايي مي كند، بدين ترتيب ، تكريم معلم توسط حاكميت درعمل محقق خواهد شد.

 

 تكريم واقعي معلمان در همراهي و هم سويي خانواده ها با معلمان است

 

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات تجليل از معلم، اين مطلب كه توسط خانواده صرفا در هفته معلم كافي نيست و ادامه داد: تكريم واقعي معلم توسط خانواده ها، با همراهي و هم سويي والدين با فعاليت هاي معلم و مشاركت آنها در رفع اختلالات، تعليم و تربيت شكل مي گيرد.

 

وي افزود: تشكلات وسازمان هاي موجود در جامعه نيز در طول سال تحصيلي با حمايت از معلم مي توانند به تكريم مقام معلم بپردازند.

 

چهاربند گفت: در سند تحول بنيادين، يك راهكار به رسانه اختصاص يافته است، بنابراين نقش رسانه در تكريم معلم، نقشي كليدي است.

 

وي، تكريم معلم را يك جريان بلندمدت توصيف و اضافه كرد: تكريم مقام معلم، برنامه اي چند بعدي است كه شامل بعد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي شود و همه اركان بايد نقش خود را در اين ابعاد ، ايفا كنند.

 

تفويض اختيار به استان ها براي گرامي داشت هفته مقام معلم

 

قائم مقام وزير در ستاد بزرگداشت مقام معلم، نهادينه سازي تكريم معلم،تبيين نقش معلم در انسجام اجتماعي و وحدت ملي، بسترسازي در رسانه ها براي معرفي جلوه هاي ويژه معلمي ، حمايت تشكلات صنفي از  معلمان و رصد فعاليت هاي سازمان ها و نهادها در تكريم معلم را از جمله سياست هاي ستاد بزرگداشت مقام معلم دانست و افزود: ستاد تكريم مقام معلم ، يك نهاد دائمي است كه مسئوليت ديده باني اين هدف را در جامعه برعهده دارد وعمليات اجرايي آن برعهده اركان هاي چهارگانه است.

 

وي از تفويض اختيار به استان ها خبر داد و افزود: ستاد بزرگداشت مقام معلم در استان ها ، به رياست استاندار تشكيل  و در بيش از يكصد هزار مدرسه ، مراسم تكريم از مقام معلم برگزار مي شود.

 

معلم كارمند نيست، بلكه يك مرجعيت تربيتي است

 

چهاربند تصريح كرد: معلم كارمند نيست، ‌بلكه يك مرجعيت تربيتي است، بنابراين در برخورد با يك مرجعيت تربيتي، بايد آداب و شئون آن، رعايت شود.

 

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات خاطرنشان كرد: براي پاسداشت مقام و منزلت معلم، ابتدا بايد اين منزلت در ساختار آموزش وپرورش موردتكريم قرار گيرد تا اين موضوع به ديگر سازمان ها و نهادهاي جامعه تسري يابد.

 

ديدار معلمان با مقام معظم رهبري در هفته معلم

 

وي، ديدار با مقام معظم رهبري، ديدار با رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي را از جمله برنامه هاي هفته بزرگداشت مقام معلم اعلام و اظهاركرد: حضور وزير آموزش و پرورش در مرقد مطهر حضرت امام خميني «ره» ، سرآغاز برنامه هاي هفته معلم خواهد بود و ملاقات با خانواده استاد شهيد مرتضي مطهري نيز از جمله برنامه هاي هفته معلم است .

 

قائم مقام وزير در ستاد بزرگداشت مقام معلم ، از تشكيل كميته گردش آزاد اطلاعات خبرداد واضافه كرد: به منظور دسترسي رسانه ها به اطلاعات اين كميته، فعاليت خود را آغاز كرده و حداكثر تا نيمه اول خرداد، شرايط دسترسي رسانه ها به اطلاعات را فراهم خواهد كرد.

 

آموزش و پرورش 928 هزار،  پرسنل دارد

 

وي تعداد كاركنان آموزش وپرورش را بيش از 928 هزار نفر اعلام و خاطرنشان كرد: از اين تعداد، 54 درصد زن و مابقي، مرد  هستند.

 

چهاربند اضافه كرد: از تعداد كل كاركنان، 575 هزار نفر در گروه معلمان قرار دارند كه به تدريس مشغولند، 52 هزار نفر كاركنان اداري، بيش از 160 هزار نيروي خدماتي و سرايدار، 170 هزار نفر نيروي تخصصي در قالب مشاور، مربي پرورشي، تربيت بدني و ... و 140 هزار نفر نيز در گروه مديران قرار دارند كه شامل مدير، معاون آموزشي، پرورشي ، فناوري و... مي شود.

 

بازنشستگي 640 هزار فرهنگي طي 10 سال آينده

 

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات، از بازنشستگي 640 هزار معلم تا 10 سال آينده خبر داد و افزود: اگر برنامه اي مدون و به موقع براي جذب وجايگزين نيرو نداشته باشيم، با چالش نيروي انساني در سال هاي آينده رو به رو خواهيم شد، اما با برنامه ريزي مي توانيم اين چالش را به فرصت تبديل كنيم،‌البته در اين زمينه همكاري همه نهادها و دستگاه ها درباره قوانين بودجه اي و اجراي تشريفات جذب با آموزش وپرورش، الزامي است.

 

ضرورت همكاري ساير دانشگاه ها با دانشگاه فرهنگيان در تربيت معلم

 

وي ظرفيت فعلي دانشگاه فرهنگيان را براي جذب نيرو ‌ناكافي دانست و تصريح كرد: باتوجه به نيازمندي به جذب بيش از 600 هزار نيرو، طي 10 سال آينده، مشاركت دانشگاه هايي كه داراي رشته هاي علوم تربيتي هستند، اجتناب ناپذير است، البته علاوه بر اينكه دانشگاه هاي مذكور بايد استانداردهاي دانشگاه فرهنگيان را رعايت كنند، تأييد صلاحيت معلمان فارغ التحصيل آن دانشگاه نيزبرعهده دانشگاه فرهنگيان خواهد بود.

 

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات، از اختصاص 90 ميليارد ريالي اعتبار براي كمك به اجراي برنامه هاي هفته معلم خبرداد وعنوان كرد: طبق دستورالعمل جديد كه از سال گذشته اجرايي شده، انتخاب معلم نمونه درهرمنطقه با معيارهاي خاصّ آن منطقه سنجيده مي شود و شوراي مدارس يك نفر را به منطقه معرفي و سپس منطقه نيز معلمان برتر را به استان معرفي مي كنند و در نهايت، استان از معلمان نمونه خود تجليل مي كند، اين در حالي است كه قبلاً همه معلمان كشور با معيارهايي يكسان، موردارزيابي قرار مي گرفتند، بنابراين در سطح ملي ، فرآيندي به نام انتخاب معلم نمونه نداريم.

 

افزايش 85 درصدي پرداخت ها ، طي 4 سال اخير

 

چهاربند با اشاره به افزايش 85 درصدي پرداخت ها در سال 96 نسبت به سال 92، گفت: رفع مشكلات معيشتي معلمان را ضروري دانست و افزود: يكي از عناصر تكريم  شأن و مقام معلم، رفع مشكلات معيشتي آنهاست و همواره براي رفع آن تلاش مي كنيم.

به اشتراک بگذارید :