19 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۱:۲۲:۳۰
کد مطلب:  tRKrZRpK
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور
انتصاب مشاور امور بانوان سازمان

با حكم رياست محترم سازمان ، سركار خانم فرجي به عنوان مشاور امور بانوان سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور منصوب گرديدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور ، طي ابلاغ شماره 97000/172 به تاريخ 96/1/19 سركار خانم فرجي با حفظ سمت به عنوان مشاور امور بانوان سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور منصوب گرديدند.

طي اين ابلاغ تحقق منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) و سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد و با مشاركت مديران ،كارشناسان و صاحبنظران جهت تحقق اهداف سازماني و وظايف محوله اهتمام وزمينه خدمت ايثارگرانه به دانش آموزان استثنايي و بانوان محترم همكار مورد انتظار قرار گرفته است.

به اشتراک بگذارید :