23 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۰۸:۲۲:۵۳
کد مطلب:  8nC9tQKu
رئیس جمهور درسمنان:
مهارت آموزی دردانش آموزان زمینه ساز اشتغال زایی درکشور است

رئیس جمهور در سفربه استان سمنان براشتغال زایی از طریق آموزش مهارت آموزی دردانش آموزان تأکیدکرد.

به گزارش  مركزاطلاع رساني و روابط عمومي  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، دکتر روحانی درسفربه استان سمنان درسالن یادگارامام استانداری سمنان با اشاره به سال تولید و اشتغال افزود: با مهارت آموزی دردانش آموزان ودوران دبیرستان زمینه اشتغال درکشو فراهم می شود.

 

وی با بیان اینکه آموزش مهارت آموزی موجب کاهش بیکاری درجامعه است، افزود: از طریق این فن ومهارت افراد حتی درشرایط سخت بیکارنمی مانند.

 

رئیس جمهوری ایران اسلامی تصریح کرد: ما باید در تحولی که درآموزش وپرورش وآموزش عالی ایجاد می کنیم شرایط مهارت آموزی رادرجوانان فراهم نمائیم.

 

دکتر حسن روحانی خاطرنشان کرد: مادرتمام مشاغل حتی برای شغل های ساده نیازمند مهارت هستیم .

 

وی بااشاره به اینکه راه ایجادمهارت واشتغال از طریق آموزش وپرورش است اظهارکرد: مابایدبه نسل جوان مهارت بیاموزیم تا فعال وتوانمند شوند.

 

رئیس کابینه یازدهم با اشاره به ارزش علم ودانش تصریح کرد:  علم خود یک مقصد ومقصود وخود هدف می باشد.

 

وی افزود: همه ماباید ازآموزش وپرورش که درقدیم استاد و شاگردی بود و معلمی که چندنفرشاگرد را آموزش می داد و یک نفر که خوب کارمی کرد جذب می شدرا یاد بگیریم و از این شیوه استفاده کنیم.

 

رئیس جمهور با اشاره تأکیدمقام معظم رهبری مبنی برتولید و اشتغال بیان کرد: ظرفیت خوبی درکشور ما وجود داردوتصمیم دولت براین است که از اولین جلسه دولت مسأله اشتغال رادردستورکارقراردهیم.

به اشتراک بگذارید :