22 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۲:۱۴:۱۱
کد مطلب:  nBnkhKxZ
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران :
طرح شهاب یک حرکت ملی و حلقه مفقوده آموزش و پرورش است

کارگروه تخصصی استانی شهاب با حضور اعضاء و معاونین مناطق جدید مجری طرح شهاب برای سال تحصیلی 97-96 تشکیل جلسه شد

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران  دومین جلسه کارگروه تخصصی استانی شهاب با حضور معاونین مناطق جدید مجری ، برنامه ملی شهاب در اتاق شورای اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار شد.
احسانی معاون آموزش ابتدایی در این باره  گفت: شهاب یک برنامه پاداش محور نیست بلکه  یک حرکت ملی و حلقه مفقوده آموزش و پرورش است.
وی با تأکید بر انتخاب شایسته مدرسین افزود: اولین گام در اجرای برنامه ملی شهاب در مناطق بهره گرفتن از مدرسین توانا ، با انگیزه و آگاه است مدرسینی که بسترهای اجرای برنامه را در منطقه پایه ریزی می کنند تا اهداف برنامه به سرانجامی نیک ختم گردد. معاون آموزش ابتدایی ضمن تشریح وظایف مدرسان گفت : مدرسان باید از بین افرادی متخصص و صاحب نظر و دارای تجربه علمی و کاری مرتبط انتخاب شوند و دارای فرصت کافی برای همراهی با اجرای آموزش ها ، نظارت بر اجرای برنامه ، مقبولیت ، وجهه علمی و اجرایی در سطح منطقه و استان را دارا باشند.

 

به اشتراک بگذارید :