20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۰۷:۴۱:۲۳
کد مطلب:  ucP2lvZZ
معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش در نشست خبري با اصحاب رسانه خبرداد:
تشكيل شوراي امورتربيتي و مجمع پيشكسوتان امورتربيتي/بازنگري در ساختار نيروي انساني مدارس

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه بايد ساختار نيروي انساني مدرسه با رويكرد امور تربيتي بازنگري مي‌شود، از تشكيل شوراي امور تربيتي و مجمع پيشكسوتان در معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش وپرورش خبر داد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، مهدي فيض در نشست خبري كه به مناسبت هفته تربيت اسلامي و 8 اسفند سالروز تأسيس امور تربيتي در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، اظهاركرد: درسند تحول بنيادين، «تربيت» به دو شيوه اعمال مي شود؛ يكي انجام فعاليت هاي تربيتي است كه توسط مربيان تربيتي صورت مي گيرد و دوم فرايند تربيتي است كه در متن آموزش  و همراه با آن اتفاق مي افتد.

وي با اشاره به نگاه تربيتي وزيرآموزش و پرورش افزود: باتوجه به سند تحول بايد ساختارها به گونه اي تعريف شود تا اهداف تربيتي را دنبال كند، يعني كتاب هاي درسي طوري تدوين شود كه خروجي آن در رفتار مطلوب دانش آموزان عينيت يابد و دراين ميان محيط مدارس و فضاهاي پرورشي نيز در تربيت موثراست.

فيض از تشكيل كارگروهي به نام «تربيت در سند تحول» در آموزش وپرورش خبر داد و تصريح كرد: به منظور تحقق اهداف تربيتي سند تحول بايد مأموريت بخش هاي مختلف حوزه ستادي مشخص شود و كارگروه مذكور اين تقسيم كار را از درون سند تحول استخراج خواهد كرد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش وپرورش مدرسه محوري را از ديگر سياست هاي آموزش و پرورش عنوان كرد و افزود: تجديدنظر در شيوه مديريت مدرسه در دستوركار قرار دارد، زيرا براي تحقق اهداف رويكردهاي جديد در ساختار فعلي نيز بايد اصلاح شود و به استفاده بهينه از ظرفيت همه بخش هاي مدرسه منجرشود.

وي از تشكيل دو جمع مشورتي در ساختار جديد خبر داد و افزود: «مجمع پيشكوستان» با هدف نظريه پردازي در حوزه تعليم وتربيت و همچنين «شوراي امور تربيتي» با هدف بررسي و نظارت بر فعاليت هاي معاونت پرورشي تشكيل شده است كه به اصلاح فرايندهاي امور تربيتي مي پردازد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش گفت: اين دو مجمع مشورتي در حوزه فضاي مجازي اقداماتي را به صورت مستقيم انجام مي دهند كه‌ طراحي پايگاه اينترنتي ويژه مربيان و مشاوران تربيتي و هم چنين بسترسازي براي دانش ‌آموزان در فضاي مجازي از طريق ايجاد شبكه هاي اجتماعي نيز از اين جمله است؛ كه البته در مورداخير، وزارت آموزش وپرورش با سازمان صدا و سيما مذاكراتي هم داشته است كه مي تواند به راه اندازي شبكه اي ويژه تهيه محتواي مناسب در فضاي مجازي برسد.

وي درخصوص ايجاد كرسي هاي آزادانديشي اظهاركرد: آزادانديشي بخش هاي مختلفي دارد، اگر ما بتوانيم دانش آموزان را نقّاد و پرسش گر در مدرسه تربيت كنيم، اهداف آزادانديشي مورد نظر مقام معظم رهبري را محقق كرده ايم و اين دانش آموز مي تواند در دانشگاه در كرسي هاي آزدانديشي فعال باشد

 

به اشتراک بگذارید :