4 شعبان 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ۲۲:۲۴:۱۵
کد مطلب:  6NI4a7yd
شنبه 30 بهمن ماه 1395؛
گزارش تعطیلی مدارس در برخی مناطق آذربایجان شرقی اعلام شد

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی خبر داد: بعلت بارش برف و برودت هوا برخی مدارس مناطق استان در شیفت صبح در برخی مقاطع تعطیل و یا با یک ساعت تاخیر شروع می شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی؛ نادر فکورنیا در این زمینه گفت: گزارش تعطیلی مدارس در برخی شهرستان های استان برای شیفت صبح روز شنبه مورخه 30 بهمن 1395 به شرح زیر است:

نواحی پنجگانه شهرستان تبریز :مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی، استثنانی ومتوسطه ی دوره ی اول  مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان هشترود: کلیه مدارس مناطق شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

بخش نظرکهریز: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

منطقه خواجه : مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و استثنائی مناطق شهری و کلیه مدارس مناطق روستائی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان اهر: مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و استثنانی مناطق شهری و کلیه مدارس روستائی تعطیل اعلام می گردد و مقاطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم مناطق شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

شهرستان چاراویماق: کلیه مدارس مناطق شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان هوراند :کلیه مدارس مناطق شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان ورزقان: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

منطقه تیکمه داش: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

منطقه ترکمانچای :کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

منطقه خاروانا (ورزقان) :کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

منطقه کندوان : کلیه مدارس مناطق شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

منطقه کاغذکنان (میانه) : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

منطقه مهربان : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان سراب: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان مراغه : مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و استثنانی مناطق شهری و کلیه مدارس روستائی تعطیل اعلام می گردد و مقاطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم مناطق شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

شهرستان عجب شیر : کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان اسکو و شهر جدید سهند: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

منطقه گوگان : کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

منطقه ایلخچی :کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان آذرشهر و بخش ممقان  :کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان هریس: کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

منطقه خسروشاه  :کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان کلیبر  :مدارس مقطع پیش دبستانی مناطق شهری، مدارس پیش دبستانی و ابتدائی مناطق روستایی تعطیل اعلام می گردد و مدارس مقطع ابتدائی مناطق شهری بایک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد . بقیه مدارس طبق روال عادی دایر خواهند بود.

شهرستان ملکان :مدارس مقطع پیش دبستانی و استثنائی مناطق شهری (ملکان - مبارک شهر و لیلان ) و مدارس پیش دبستانی و ابتدائی مناطق روستایی تعطیل اعلام می گردد و مدارس مقاطع ابتدائی ، متوسطه ی دوره ی اول و دوم  مناطق شهری و متوسطه ی اول و دوم مناطق روستایی بایک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد .

شهرستان بستان آباد :کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان مرند :مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی، استثنانی و متوسطه ی دوره ی اول مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان میانه و شهر آچاچی :مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی، استثنانی مناطق شهری و کلیه مدارس روستائی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان خدا آفرین :مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و استثنائی مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان شبستر و مناطق صوفیان و تسوج  :مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و استثنانی مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد ومدارس مقاطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم مناطق شهری و روستائی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

شهرستان بناب : مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و استثنانی مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد و مدارس مقاطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم مناطق شهری و روستائی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

 

به اشتراک بگذارید :