2 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۱:۰۷:۳۱
کد مطلب:  8uuW15g9
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان خبرداد:
تدوین فعالیت های تعطیلات «عید نوروز96»در قالب هوش های چندگانه ومهارت های شناختی دانش آموزان

جلسه کمیته طرح «نوروز من»درراستای تدوین فعالیت های نوروزی برای دانش آموزان ابتدایی استان زنجان باحضوربیات معاون آموزش ابتدایی ، واکف رئیس اداره تکنولوژی گروههای آموزشی ،جمادی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی،سربی مسئول هماهنگی راهبران آموزشی و سرگروههای آموزشی استان برگزارشد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان زنجان،دراین جلسه  معاون آموزش ابتدایی استان با بیان اینکه  توجه به فرایندهای یاددهی- یادگیری، برمبنای نظریه هوش های چندگانه اساس کیفیت بخشی نوین آموزش ابتدایی بوده و زمینه ای برای تعالی ساختار، محتوا، روشها، ارزشیابی وچگونگی تنظیم برنامه ها جهت تحقق هدفهای رفتاری دانش آموزان می باشد، افزود: طرح نوروزمن برای نوروز 96 براساس هوش های چندگانه و مهارت های تفکرتدوین شده است و به دنبال  پرورش دانش، نگرش ومهارت های دانش آموزان براساس توانمندی ، علاقه و استعدادهای آنان می باشد.

وی تاکید کرد دراین طرح سه مولفه تاثیرگذار یعنی دانش آموزکه ازفرصت های یادگیری که برای او ایجاد می شود، لذت ببرد،والدین با همراهی آگاهانه ضمن آگاهی به توانایی فرزندان خودشرایط این لذت را فراهم آورندو مدیران و آموزگاران با برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا احساس ارزشمندی را در دانش آموزان خلق نمایند.

لازم به توضیح است  طرح «نوروز من» سال 96حاصل هم اندیشی دانش آموزان ،اولیا، مربیان و صاحب نظران حوزه معاونت آموزش ابتدایی وتجارب اجرای پنج ساله این طرح دراین استان بوده که با اصلاحاتی که در قالب فعالیت ها و روند اجرای آن صورت گرفته، تلاش دارد تا مربیان و دانش آموزان این استان، باستناد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش،سند راهبردی معاونت آموزش ابتدایی و آئین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی دوره ابتدایی به دنبال تحقق اهداف ذیل خواهد بود:

1- گسترش وتعمیق فرهنگ پژوهش و پرورش مهارت های تفکر

2- ایجاد زمینه مناسب به منظور تقویت انگیزه و فرصت یادگیری

2- پرورش استعدادهای دانش آموزان و توجه به تفاوت های فردی آنان

3- تقویت هویت دینی، ملی ومحلی دانش آموزان

4- تقویت مهارت های زندگی ، علمی ،ادبی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و فناوری

5- مشارکت هدفمند معلمان ،اولیا و دانش آموزان در تولید فعالیت های یاددهی - یادگیری

6- باز تعریف دانش و نگرش معلمان به مقوله استعداد،علاقه مندی و توانایی های دانش آموزان

7- ایجادفرصت های موثر جهت ایجادلذت یادگیری در دانش آموزان

 

شیوه نامه استانی طرح نیزکه شامل مقدمه،تعیین اهداف،معرفی مستندات قانونی،تعریف نقش مجریان،سلام دوست من و راهنمای برگه فعالیت های می باشد ک،بعد ازبازنگری نهایی تا آخر بهمن به نواحی ومناطق اعلام خواهدشد.

به اشتراک بگذارید :