13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۱:۱۵:۰۴
کد مطلب:  8wAOGHQU
رئیس اداره سنجش شهر تهران خبر داد:
بازديد ناظرين وزارت متبوع ، در حوزه سنجش و ارزشيابي از مدارس متوسطه دوره دوم شهر تهران

بازديدها در چارچوب شيوه نامه‌ هاي مربوطه

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران ، در اجراي طرح جامع نظارت مركز سنجش وزارت متبوع در محورهاي دو (: نظارت بر اجراي آيين نامه ها ، مقررات و دستورالعمل ها ) و محور سه (: نظارت بر انجام ارزشيابي هاي مستمر ) در سال تحصيلي 96-1395 تعداد 14 نفر از ناظرين وزارت متبوع ، از استان خراسان شمالي در حوزه سنجش و ارزشيابي ازتاريخ 30/11/95 تا 04/12/95 از اداره سنجش اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران ، مناطق و واحدهاي آموزشي و پرورشي متوسطه دوره دوم بازديد به عمل خواهند آورد.

 شايان ذكر است بازديدهاي نظارت جامع بر فعاليّت‌هاي حوزه هاي سنجش بر اساس برنامه عملياتي سالانه مركز سنجش وزارت متبوع با اهداف و سياست‌هاي ذيل مي باشد:

ارزشيابي و پايش مستمر كيفيت نظام آموزش و پرورش با استفاده از شاخص‌هاي تعيين شده از سوي مركز سنجش و شوراي عالي ، ايجاد باور خود ارزيابي در نظام آموزشي ، برنامه‌ريزي ، استقرار و ارتقاي نظام مديريت الكترونيكي سنجش و ارزشيابي تحصيلي ، توانمند سازي سرمايه‌هاي انساني سطوح مختلف ستادي و اجرايي در حوزه سنجش و ارزشيابي ، برنامه‌ريزي ، اجرا و كنترل نظام مند بر فعاليت‌هاي حوزه سنجش ، قانونمند كردن شيوه‌هاي نوين ارزشيابي به منظور پرهيز از اعمال سلايق شخصي

به اشتراک بگذارید :