25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۰۸:۲۷:۴۳
کد مطلب:  BWnHOaHN
کسب رتبه اول استانی آموزش و پرورش رودبنه در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی سال 1394

آموزش و پرورش رودبنه در تحقق شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاه های آموزش و پرورش استان گیلان رتبه اول را به دست آورد.

این ارزیابی ها شاخص های اختصاصی حوزه های «آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، غیردولتی، استثنایی، نهضت سوادآموزی، پرورشی و فرهنگی، تربیت بدنی و سلامت، نیروی انسانی و فضا» و ارزیابی شاخص های عمومی برنامه های «مهندسی نقش و ساختار دولت، هوشمند سازی، مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد» را شامل می شود.

 شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی همه ساله به منظور سنجش میزان موفقیت دستگاه ها در راستای تحقق اهداف آن سازمان و وظایف محول شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات هیأت محترم وزیران، شورای عالی اداری و برنامه اصلاحات نظام اداری مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری صورت می گیرد.

به اشتراک بگذارید :