17 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۰:۲۸:۲۶
کد مطلب:  vm375sMl
درگردهمايي كارشناسان پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي مناطق شهر تهران
تاكيد براجراي كيفي برنامه ها ي پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي در سطح مدارس

درگردهمايي كارشناسان پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي مناطق شهر تهران

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهرتهران ،بيست و پنجمين جلسه كارشناس مسئولان و كارشناسان پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مناطق شهر تهران با حضور محمدي معاون تربيت بدني و سلامت شهرتهران حسيني و پوربافراني كارشناسان دفتر مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي وزارت، منوچهري، رحمت زاده و خانم تقي زاده رئيس و كارشناسان اداره مراقبت آسيب هاي اجتماعي، كارشناس مسئولان و كارشناسان پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مناطق شهر تهران در محل سالن شوراي آموزش و پرورش شهر تهران برگزار گرديد.

معاون تربيت بدني و سلامت شهرتهران، ضمن اشاره به اهميت موضوع پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي براي دانش آموزان و تشكر از اقدامات انجام شده، خواستار هماهنگي، انسجام و برنامه ريزي صحيح تر در اين زمينه و اجراي كيفي تر برنامه ها در سطح مدارس شد.

 وي تأكيد كرد: با توجه به وضعيت موجود نيروي انساني و ساير كمبودها، بخش پيشگيري مي بايست نقش هماهنگ كننده و مطالبه گر خود را در اين زمينه با تقويت كميته پيشگيري منطقه و به كارگيري همه ابزارهاي دورن و برون سازماني به انجام رساند.

 محمدي اظهار داشت: اعتبارات ابلاغي در اين بخش مي بايست با نظارت كامل و در راستاي اجراي فعاليت هاي مصوب در سطح مناطق و مدارس هزينه گردد.

در ادامه جلسه منوچهري رئيس اداره مراقبت، ضمن تشكر از اقدامات انجام شده به ويژه كارگاه آموزشي استاني طرح مشاركت اجتماعي دانش آموزان، فاز سوم برنامه همكاري خانه و مدرسه، كارگاه آموزشي بند 1 تفاهم نامه همكاري مشترك ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت آموزش و پرورش و ساير اقدامات انجام شده مناطق، در خصوص برنامه هاي پيش رو و نيز اقدامات لازم براي اجراي مطلوب برنامه ها در سطح مناطق و مدارس، به ويژه پروژه هاي ابلاغي طرح تقسيم كار ملي به منظور كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي ابلاغي بر اساس تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت كشور و وزارت آموزش و پرورش، اقدامات اجرايي بند 1 تفاهم نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر، هزينه كرد اعتبارات ابلاغي، توضيحاتي ارائه نمود.

همچنين خانم حسيني و خانم پوربافراني، همكاران دفتر مراقبت وزارت در خصوص چگونگي اجراي برنامه هاي اين حوزه، به ويژه برنامه مديريت مورد و اجراي برنامه مداخلات براي دانش آموزان در معرض خطر و پرخطر و نيز طرح تقسيم كار ملي، توضيحاتي ارائه نموده و به پرسش هاي همكاران در اين دو زمينه پاسخ دادند.

در پايان مقرر گرديد، برنامه تقسيم كار ملي در اولويت اجراي فعاليت هاي مناطق و مدارس قرار گرفته و گزارش هاي مربوط به برنامه هاي ابلاغي به اداره كل در زمان مقرر ارسال گردد.

به اشتراک بگذارید :