14 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰۹:۱۴:۴۲
کد مطلب:  oGDBImh5
معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:
سال گذشته 5 هزارو 751 نفر درفرایند انتخاب معلم برگزیده مورد ارزیابی قرار گرفتند

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، از مشارکت بیش از 5 هزار و 751 نفر از فرهنگیان شهرستان های استان تهران درفرایند انتخاب معلم نمونه خبر داد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و ورابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، نشست ستاد بزرگداشت مقام معلم شهرستان های استان تهران، با حضور اعضای شورای معاونین در سالن شواری این اداره کل برگزار شد.

حسین سنجری، معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، در این نشست، با اشاره به این امر که رویکرد وزارت آموزش و پرورش در حوزۀ انتخاب معلمان نمونه تغییر کرده است، گفت: این طرح با عنوان معلم برگزیده دنبال خواهد شد و در این حوزه، اختیارات لازم از سوی وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل استان ها تفویض شده است.

وی در ادامه ضمن تأکید بر اهیمت گسترش توسعۀ مشارکت وهمچنین توجه به بحث مدرسه محوری، تجلیل و تکریم از مقام معلم را امری مهم دانسته که نباید به یک روز و یا یک هفته خلاصه شود و در همین راستا، افزود: بحث الکترونیکی کردن فرآیند انتخاب معلمان نمونه ،این فرآیند را بسیار آسان تر کرده بود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در ادامه با اشاره به این امر که داوری ها نیز از طریق سامانۀ الکترونیکی صورت گرفته بود و در این راستا صرفه جویی بسیار زیادی انجام گرفت، ادامه داد: با این طرح اعتراضات به شدت کاهش یافت چرا که همۀ داوری ها بدون رابطه و با دقت بسیار بالا صورت پذیرفت.

سنجری با اشاره به این امر که سعی شده است علاوه بر تحقیق و تألیف، به جلوه های معلمی نیز توجه بیشتری شود و معلمانی که در عین توانمندی به آن ها توجه کمتری شده است، بیشتر مورد توجه قرار گیرند، اظهار داشت: استفاده از نظر اولیای دانش آموزان، همکاران فرهنگی وشورای مدرسه از جمله راهکارهایی است که امسال می تواند مد نظر قرار گرفته شود.

به اشتراک بگذارید :