14 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۲:۳۰:۱۴
کد مطلب:  g4c7AiPN
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در نشست شورای سلامت روانی –اجتماعی:
هدف از تشکیل شورای سلامت روان ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و اولیای آنان است

اولین نشست شورای سلامت روانی-اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با حضور سید مجتبی هاشمی معاون پرورشی و فرهنگی، محمد رحیم معاون تربیت بدنی وسلامت و مسولان ادارات آسیب های اجتماعی، حراست، تعاون و امور رفاه، امور بانوان و حقوقی، املاک و حمایت قضایی به همت اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی شهرستان های استان تهران تشکیل شد.

بعه گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، سید مجتبی هاشمی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در اولین نشست شورای سلامت روانی-اجتماعی این اداره کل با اشاره به این امر که هر گونه گرایش مخاطره آمیز  که سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آوزان را تهدید کند فوریت بوده و نیاز به اقدامات مداخله ای سریع دارد، گفت: هدف از اجرای این طرح حفظ سلامت جسمی، روانی-اجتماعی دانش آموزان، ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و کارکنان و اولیاء ، مداخله به موقع، موثر و مستمر و ایجاد وحدت رویه در مواجهه با فوریت های پیش آمده و شناسایی و کمک به دانش آموزان در معرض خطر و پرخطر است.

وی در ادامه با اشاره به این امر که مدیریت فوریت باید با رعایت اصولی همچون کمک به دانش آموز، سرعت عمل و هوشیاری، پیگیری های مناسب و اهمیت به جزئیات فوریت صورت پذیرد، افزود: هماهنگی و همدلی اعضای نشست، از تلاش های ادارات حوزه معاونت تربیت بدنی در ایجاد وحدت رویه جهت رسیدن به برنامه صحیح رصد و کنترل آسیب های اجتماعی قابل تقدیر است.

در ادامه، محمد رحیم، معاون تربیت بدنی وسلامت  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بر نظام مراقبت در مدارس تاکید کرده و گفت: ترسیم نقشه خطر پذیری مناطق  می تواند در اجرای این طرح کمک کننده باشد و آزمون سلامت روان می توان ترسیم این نقشه را تسهیل نماید.

در پایان ضمن تصویب مصوباتی در این زمینه، بر ضرورت کار هماهنگ و یکپارچه جهت اقدامات موثر در زمینه مدیریت فوریت تاکید کردند.

به اشتراک بگذارید :