8 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۰۹:۰۵:۲۳
کد مطلب:  1kdeAz7p
ديدار معاون وزير و رييس سازمان سواد آموزي کشور با مديرکل صدا وسيماي فارس

معاون وزير و رييس سازمان سواد آموزي کشور گفت:آموزش قلب فعاليت هاي توسعه هست

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش فارس، دکتر علي باقرزاره در سفر به شيراز در ديدار با مديرکل صدا وسيماي استان گفت: همه مولفه هاي توسعه از جمله محيط زيست اقتصاد و کشاورزي و سلامت به مساله اموزش گره خورده است.

معاون وزير و رييس سازمان سواد آموزي کشور گفت:هرکشوري در تحقق آموزش فراگير دچار مشکل بشود درهمه ابعاد توسعه دچار شکل خواهد شد.

باقرزاده گفت: درسال 90 بر اساس سرشماري صورت گرفته حدود 9 ميليون بيسواد مطلق در کشور ثبت شده بود گفت: در همين سال بيش از 11 ميليون کم سواد نيز وجود داشت.

معاون وزير و رييس سازمان سواد آموزي کشور گفت: در همين سالها برخي تصور مي کردند که کار سواد آموزي بيسوادان پايان يافته در حالي که آمارها چنين چيزي رو نشان نميداد.

باقرزاده با اشاره به اينکه مبادي ورودي بيسوادي در کشور مسدود نيست گفت: متاسفانه سالانه تعدادي بر آمار بيسوادان اضاف ميشود.


معاون وزير و رييس سازمان سواد آموزي کشور گفت: برخي از اين ها بيسوادان شامل کودکان بازمانده از تحصيل و ترک تحصيل کرده ها مي باشد.

باقرزاده گفت: برخي فکر ميکنند مشکل بيسوادي در کشور به روش هاي آموزش برميگردد گفت: اين باور غلط است و فقدان تقاضاي اجتماعي براي يادگيري سواد در کشور از جمله مهمترين دلايل رغبت کم برخي در کشور براي سوادآموزي است .

معاون وزير و رييس سازمان سواد آموزي کشور همچنين به طرح هايي براي کاهش و پايان بيسوادي در کشور اشاره کرد و افزود: سياست فعلي دولت مبتني بر ايجاد مشوق براي افراد بيسواد و آموزش دهنده ها است.

باقرزاده با تاکيد مجدد بر اين مساله که مشوق ها تنها براي رسيدن به اين اهداف کافي نيست گفت: در اين بين نياز به حمايت نهادها و مجموعه هايي است که کار تبليغي خوبي دارند.

معاون وزير و رييس سازمان سواد آموزي کشور گفت: در بين اين نهادها نقش صدا وسيما بسيار پررنگ و حساس هست چراکه مردم اعتماد خاصي به اين رسانه دارد و ظرفيت هاي خوبي در اين نهاد وجود دارد.

باقرزاده گفت: در دو سال اخير همکاري مشترک خوبي بين سازمان سواد آموزي و صدا وسيما بوجود آمده است که تاثيرات خوبي در جامعه داشته است.

معاون وزير و رييس سازمان سواد آموزي کشور به نقش و تعامل خوب و سازنده صداوسيماي مرکز فارس نيز اشاره کرد وافزود: در دو سال اخير که سوادآموزي فارس توانسته رتبه اول را در کشور کسب کند نقش صداوسيماي استان نيز بي بديل است.

در اين ديدار مديرکل صداوسيماي مرکز فارس نيز گفت: در دنياي مدرن از رسانه استفاده هاي زيادي مي شود 
مهندس سيدتقي سهرابي گفت:در کشور ايران با قدمت 70 ساله حضور رسانه در کشور هنوز از ظرفيت رسانه استفاده کلي انجام نشده است.

مديرکل صداوسيماي مرکز فارس گفت: تفريح، اطلاع رساني و آموزش سه رسالت اصلي رسانه در کشور است که هنوز در بعد آموزش آن به رسالت اصلي نرسيده ايم.

 سهرابي با اشاره به ظريب نفوذ و پوشش بالاي شبکه استاني در سطح استان گفت: شبکه استاني ظرفيت خوبي براي تحقق رسالت هاي صداوسيما در جامعه است.

مديرکل صداوسيماي مرکز فارس با اشاره به نقش منحصر به فرد و مهم صداوسيما در خصوص اثربخشي بر روي مخاطب هايي که حتي سواد آموزشي ندارند گفت: ظرفيت رسانه ملي و شبکه استاني طوري است که ميتواند به راحتي  مورد استفاده اين افراد قرار گيرد.

سهرابي همچنين پيشنهاد داد که مجموعه بزرگ آموزش و پرورش و حوزه سواد آموزي  با معرفي سوژه ها و مطالب تاثيرگذار بر جامعه به صورت تخصصي تر به تعامل با صداوسيما بپردازد و از اين ظرفيت استفاده بهتري انجام شود.

 
به اشتراک بگذارید :