18 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۰:۴۳:۵۰
کد مطلب:  TRXgGGHm
مدیرآموزش و پرورش ورامين :
تمام تمهیدات و مقدمات لازم برای برگزاری امتحانات دیماه ۹5 مهيا ست

مدیرآموزش و پرورش و رئيس ستاد امتحا نات دی ماه آموزش پرورش ورامين از آمادگی لازم جهت برگزاری امتحانات دی ماه خبر داد .

 به گزارش اداره اطلاع رسا نی و  روابط عمومي اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران ، امیر محمدی مدیرآموزش و پرورش ورامين گفت :تمام  تمهیدات و مقدمات  لازم برای برگزاری امتحانات دیماه ۹5 مهيا ست.

وی افزود :   با توجه به بازديد هاي صورت گرفته در خصوص امتحا نات دي ماه هيچ گونه مشكلي نداريم و انشا الله امسال نيز به ما نند سال گذشته اين امتحا نات با تلاش همكاران بخوبي بر گزار خواهد شد .

وی با اشاره به اهمیت تشکیل کمیته کیفیت بخشی در سطح حوزه ها و دوره های مختلف تحصیلی به منظور ارتقاء کیفیت و نتایج امتحانات تاکید کرد: تجمیع حوزه های امتحانی و تامین امکانات مورد نیاز حوزه ها یکی از اقدامات مطلوب ستاد امتحانات در راستای کاهش هزینه های غیر ضرور خواهد بود .

  محمدی تصریح کرد : در ايام بر گزاري امتحا نات اعضاي شوراي معا ونين و كليه همكاران اجرايي حوزه ها و مديران مدارس مي با يست تمام تلاش خود را براي بهتر بر گزار شدن امتحا نات دو چندان نمايند .

اين مقام مسول خاطرنشان کرد : تشكيل ستاد امتحا نات ،‌صدور ابلا غ عوامل اجرايي ، توجيه نا ظران و مراقبين ،نظارت و پيگيري دقيق نسبت به ارسال آمار و ليست هاي امتحا ني را از عوامل مهم و تاثير گذار بر گزاري بهتر بر گزار شدن امتحا نات است که به دقت اجرا خواهد شد .

 

به اشتراک بگذارید :