17 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۴:۳۴:۲۹
کد مطلب:  4Unu62u0
كمرئي درگردهمايي مديران منطقه 17 شهر تهران :
معلمان پژوهنده از برترين سرمايه هاي آموزش و پرورش هستند.

كمرئي درگردهمايي مديران منطقه 17 شهر تهران :

معلمان پژوهنده از برترين سرمايه هاي آموزش و پرورش هستند.

 كمرئي درگردهمايي مديران منطقه 17 شهر تهران :

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران، گردهمايي عمومي مديران مناطق منطقه 17 شهر تهران و تجلیل از معلمان پژوهنده با حضور كمرئي مديركل ، حاجي سلطاني مدير آموزش و پرورش منطقه 17، مديران و معلمان پژوهنده منطقه در محل كانون ابوذر برگزار شد.

در اين مراسم مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، ضمن بازديد از نمايشگاه فعاليت هاي پژوهشي دانش آموزان و تقدير از معلمان پژوهنده منطقه 17 شهرتهران با ارائه تعريفي از مدرسه اظهارداشت: يك زمان مدرسه مكاني تلقي  مي شودكه داراي كلاس هست و در آن امر تدريس انجام مي شود و زماني نيز مدرسه به مثابه يك سازمان مطرح شد كه داراي ساختار معين است و يا از مدرسه به يك نهاد براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه نامبرده شد تا نياز به يادگيري و دانش آموزي را در انسان مرتفع كند. اما امروزه مدرسه مفهوم متفاوتي دارد كه يك ميدان معنايي است براي اينكه جريان يادگيري در آن اتفاق بيافتد.

كمرئي تاثير جريان تربيت غيررسمي را بسيار زياد عنوان نمود و افزود: مدرسه محيط يادگيري است ممكن است جايي مدرسه نباشد ولي جريان يادگيري و ياددهي در آن ارائه شود.

وي همچنين با اشاره به مفهوم مديريت آموزشي بيان كرد: يكي از پرچالش ترين اشكال مديريت امروز، مديريت آموزشي بدليل نقش بي بديـل َآن است . مدير بايد نسل امروز را براي فردا تربيت كند و  در عين حال در توسعه حرفه اي معلمان نيز تاثير بسزايي داشته باشد. ما به مديران متفاوت براي زيستن در دنياي آينده نيازمنديم.

كمرئي مديران را در كانون اصلي كار قلمداد نمود و ادامه داد: تفكر متاع عام جامعه توسعه يافته است و تخصص متاع خاص.

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، بر توسعه همپا و هماهنگ جهات دانش، توانايي ها و ابعاد تشخيصي در كنار هم و با اشاره به طرح همتا، اظهارداشت: طرح همتا و بازديد از مدارس همجوار و تبادل تجربيات يكي از مصاديق بارز توسعه حرفه اي است.

وي با اشاره به اينكه مديران متفاوت داراي تفكر استراتژيك هستند و براي دست يابي به مديريت استراتژيك به برنامه استراتژيك نيازمنديم و براي تحقق برنامه استراتژيك بايد از تفكر استراتژيك برخوردار باشيم، افزود: تفكر استراتژيك كل نگر است و داراي 7 اصل اساسي است.

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران اصل تناقض انديشي، اصل ديدمان انديشي يا چشم انداز انديشي ، اصل بداهه انديشي ، اصل زمان انديشي، اصل چرخه عمر انديشي ، اصل منابع انديشي و اصل سعي و خطا انديشي را از اصول تفكر استراتژيك بيان نمود و گفت: بخشي از توسعه ياقتگي معلمان در گروه توسعه يافتگي مدير واحدآموزشي است كه به عنوان يك رهبر براي ديگر همكارن الهام بخش است و داراي پارادوكس انديشي لازم مي باشد.

 

به اشتراک بگذارید :