20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۰۹:۱۷:۲۶
کد مطلب:  NGaMEBGT
مدیر اموزش و پرورش رباط کریم :
سومین نشست شورای معاونین ومدیران هنرستان ها برگزارشد

سومین نشست مشترک شورای معاونین بامدیران هنرستانهای فنی حرفه ای وکاردانش درمحل هنرستان دخترانه سعادت برگزارشد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران، محمد حسین رفیعی مدیرآموزش وپرورش شهرستان رباط کریم هدف ازاین نشست راکارآفرینی وتربیت دانش آموزان برشمرد و اظهار داشت : بررسی وضعیت هنرستانها درسال جدید و رفع مشکلات احتمالی آنها ازدغدغه های آموزش وپرورش است .

 

وی با تاکید بر اینکه دستگاه عظیم آموزش و پرورش درسالهای اخیر با چالش های زیادی مواجه شده است یادآور شد : که مهمترین چالش های موجود وضعیت اقتصادی ومالی آموزش وپرورش، وآسیب های اجتماعی است که نظام تعلیم وتربیت ازیک دستگاه عرضی به سمت دستگاه قانونی حرکت کرده است.

رفیعی با اشاره به اینکه آموزش وپرورش هم درساختار وهم درمحتوا دچار مشکل است تصریح کرد :آنچه امروزمهم است سرنوشت دانش آموزان به عنوان سرمایه کشوراست که باید با هماهنگی مدرسه ومشارکت اولیاء دانش آموزان چالش ها وآسیب های موجودرا پیشگیری و به حداقل رساند.

گفتنی است توجه وپیش بینی وارائه  راه های خروج اضطراردرمدارس به هنگام وقوع حوادث احتمالی درپدافندغیرعامل ،انتخاب نماینده هنرستانها وارائه گزارش ازکمبود نیروی انسانی وامکانات هنرستانهای فنی حرفه ای وکاردانش ازمهمترین مصوبات این نشست بود.

 

به اشتراک بگذارید :