20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۰۹:۰۹:۴۶
کد مطلب:  VUiRLo8X
از سوي سرپرست وزارت آموزش و پرورش:
شيوه نامه رتبه بندي حرفه اي معلمان براي اجرا در سال 95 به ادارات كل استان ها ابلاغ شد

شيوه نامه رتبه بندي حرفه اي معلمان براي اجرا در سال 95 با امضاي سرپرست وزارت آموزش و پرورش به ادارات كل آموزش وپرورش استان هاي سراسر كشور ابلاغ شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، در مقدمه اين شيوه نامه آمده است ؛ پيرو شيوه نامه شماره 123788 به تاريخ 25/6/94، نحوه ارتقاي مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان به رتبه هاي حرفه اي، براساس مصوبه به تاريخ 9/6/94 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، با هدف ارزيابي سنجش شايستگي هاي معلمان براي انجام مسئوليت هاي آنان در حوزه تخصصي و گروه درسي براي كليه كساني كه از تاريخ 1/1/95 شرايط لازم را كسب كرده باشند، ابلاغ مي گردد.

براساس بند «4» اين شيوه نامه ؛ ساختار اجرايي طرح رتبه بندي حرفه اي متشكل از شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت آموزش وپرورش ، كارگروه اجرايي سرمايه انساني در ستاد و استان و گروه هاي كارشناسي و ارزيابي منطقه و واحد آموزشي است و كار ارزيابي واحد آموزشي را انجام مي دهند.

 

به اشتراک بگذارید :