14 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۲:۲۵:۴۸
کد مطلب:  XT32CiU9
معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:
اقدامات صورت گرفته در حوزۀ اسکان در شهرستان های استان تهران رضایت بخش است

نشست هم اندیشی کارشناسان تعاون و رفاهی مناطق بیست و یک گانۀ ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، در این اداره کل برگزار شد.

به گزارش ادارۀ روابط عمومی واطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، نشست هم اندیشی کارشناسان تعاون و رفاهی مناطق بیست و یک گانۀ ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، صبح امروز، با حضور اکبر حاجیلو، معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، یدالله شهباز بیگی، معاون توسعۀ مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و کلیۀ کارشناسان تعاون و رفاهی ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، در سالن شورای شمارۀ 2 اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار شد.

اکبر حاجیلو، معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در این نشست ضمن تأکید بر این امر که مجموع فعالیت هایی که در حوزۀ تعاون و رفاهی وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست، بسیار گسترده است، گفت: تمامی فعالیت ها و اقدامات این حوزه با توجه به نیازهای فرهنگیان عزیز و مطالبات آنان صورت می پذیرد.

وی در ادامه، اقدامات صورت گرفتۀ حوزۀ تعاون و رفاهی در مدت زمان تعطیلات نوروز و همچنین تعطیلات تابستانی در حوزۀ اسکانی را مطلوب ارزیابی کرده و افزود: همکاران حوزۀ تعاون و رفاهی وزارت آموزش و پرورش در تلاش هستند تا با ارائۀ خدمات مناسب در جهت جلب رضایت فرهنگیان عزیز گام بردارند.

معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه با اشاره به این امر که حوزۀ شهرستان های استان تهران یکی از مهم ترین و پر رفت و آمد ترین حوزه های اسکان در کشور می باشد،اظهار داشت: بحمدلله اقدامات صورت گرفته در حوزۀ اسکان در شهرستان های استان تهران رضایت بخش است.

این مقام مسئول، در ادامه با اشاره به این امر که در برخی از موارد تأمین مراکز اسکان در حوزۀ آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران امری بسیار دشوار بود، خاطر نشان کرد: بحمدلله شهرستان های استان تهران توانست در حوزۀ تأمین فضاهای استاندارد به منظور اسکان میهمانان خود گام های طلوبی بردارد.

حاجیلو، تعداد مراجعان دارای درخواست های مختلف در حوزۀ بیمه در تابستان سال جاری را 8 هزار نفر دانسته و در ادامه،  ضمن تقدیر از اقدامات شهرستان های استان تهران در حوزۀ بیمۀ فرهنگیان یادآور شد: باید تلاش کنیم که بیمار، در حین درمان به جز رنج بیماری، از موارد دیگری رنج نبرد.

معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، تعداد مراکز درمانی تأسیس شده در سال گذشته را 6 مرکز برشمرده و ادامه داد: تا پایان سال جاری و نهایتاً در ابتدای سال آینده به همین تعداد مرکز درمانی برای فرهنگیان تأسیس خواهد شد.

وی در پایان با اشاره بهاین امر که در حال حاضر 280 مرکز درمانی ویژۀ فرهنگیان در کشور وجود دارد، گفت: علی رغم هعمۀ تلاش های صورت گرفته باید بکوشیم تا برای رفاه هماکاران عزیز، مارکز بیشتری را در سطح کشور به بهره برداری برسانیم و بخشی از فضاهای موجود را به فرصت بهره برداری تبدیل کنیم.

به اشتراک بگذارید :