2 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۰۸:۰۶:۵۴
کد مطلب:  a6zQdE1W
پرسش مهر 17 ریاست محترم جمهوری

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟چگونه عده ای خشونت را می آموزند،..

پرسش مهر 17 ریاست محترم جمهوری:
خشونت از کجا نشأت گرفته است؟چگونه
عده ای خشونت را می آموزند، در برابر
خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟چگونه
 می توانیم کشور و جامعه ای داشته باشیم
د ارای رحمت اسلامی و نبوی و چگونه
می توانیم جوامع منطقه مان و جهان را از
 خشونت برهانیم؟
    

 

به اشتراک بگذارید :