24 ذیقعده 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۵:۳۲:۲۰
کد مطلب:  1927096
نیروهای فراموش شده در آموزش و پرورش، چرا حقوق سرایداران و خدمتگزاران مدرسه کم است؟

خبرگزاری فارس

در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری فارس به تاریخ 21 اسفند ماه1400 باعنوان «نیروهای فراموش شده در آموزش و پرورش، چرا حقوق سرایداران و خدمتگزاران مدرسه کم است؟» پاسخ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و اموراداری وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر می‌باشد:

1-به منظور جبران بخشی از خدمات متصدیان مشاغل خدماتی و رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و استفاده از سازوکارهای قانونی، پیشنهاد برقراری 10 درصد فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مذکور به متصدیان مشاغل خدماتی، طی نامه شماره 82562 به تاریخ 27 مرداد1399 به عنوان معاون محترم رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شده و به لحاظ اهمیت موضوع با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز حضوراً مذاکره و برای حلّ این مشکل از آنان درخواست مساعدت گردیده است، لیکن براساس مفاد نامه‌های شماره 382777 به تاریخ 13 دی ماه 1399 و 37183 به تاریخ 19 مهر ماه1400 سازمان اداری و استخدامی کشور، متصدیان مشاغل کمتر از کارشناسی و پست‌های خدماتی به دلیل این‌که جزو مشاغل تخصصی نمی‌باشد، نمی‌توانند از فوق‌العاده پیشنهادی برخوردار شوند.

2-بخشنامه شماره 69648 به تاریخ 30 بهمن1398 سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشور برای کارکنان شاغل در مشاغل اداری صادر شده است. به منظور اجرایی نمودن بخشنامه مذکور، طی نامه شماره 222885/710 به تاریخ 30 بهمن1398 با مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات مکاتبه و در نگارش سیستم پرسنلی امکان افزایش امتیازات مورد نظر به میزان 50 درصد از تاریخ 1 اسفند 1398 فراهم و احکام کلیه کارکنان صادر شده است.

3-پرداخت اضافه کار عوامل خدماتی واحدهای آموزشی چنانچه در خارج از ساعت موظف به موجب ابلاغ رسمیصورت پذیرد و همچنین اضافه کار نوبت دوم به شرط وجود اعتبار و رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود.

4-به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت به استثناء اعضای هیأت علمی و...براساس بخشنامه شماره 14593/200 به تاریخ 21 اردیبهشت 88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و قوانین و مقرراتابلاغ شده از سوی هیأت محترم وزیران محاسبه و پرداخت می‌گردد. بدیهی است هرگونه تغییر در امتیازات جداول حقّ شغل، شاغل و... کارکنان، منوط به وصول دستورالعمل‌های جدید از سوی مراجع ذی صلاح خواهد بود.

5-براساس ماده 5 تصویب نامه شماره 8013/ت 58708 به تاریخ 29 فروردین1400 هیئت وزیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و کارکنان قراردادکار معین (مشخص) نباید از مبلغ سی و پنج میلیون ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن با مبلغ سی و پنج میلیون ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره (12) در احکام درج می‌گردد. بدیهی است هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات و دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا مصوبات هیئت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، این وزارتخانه را با ایراد مراجع نظارتی مواجه می‌نماید.

لازم به ذکر است، براساس پی‌گیری وزیر محترم وقت و موافقت سازمان برنامه وبودجه کشور، در حال حاضر ماهانه حدود 10میلیون ریال به عنوان کمک هزینه معیشتی به افراد مذکور پرداخت می‌گردد.

به اشتراک بگذارید :