9 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ ۱۳:۱۷:۵۳
کد مطلب:  2X0awBq8
معاون آموزش متوسطه ودبیر شورای پروژه مهر:
پروژه مهر، یک موضوع ملی است وهمه دستگاه ها باید به این امر کمک کنند

سومین جلسه شورای پروژه مهر استان زنجان، با حضور معاونین اداره کل، روسای نواحی یک ودو، روسا ودبیران کارگروه ها وسایر اعضای مدعو برگزار شد.

سومین جلسه شورای پروژه مهر استان زنجان، با حضور معاونین اداره کل، روسای نواحی یک ودو، روسا ودبیران کارگروه ها وسایر اعضای مدعو برگزار شد.

در این جلسه، محمود شهبازی معاون آموزش متوسطه ودبیر شورای پروژه مهر استان با ارائه گزارشی از فعالیت ها وعملکرد شورا در خصوص بازگشایی مدارس وضرورت همکاری همه ارگان ها ودستگاه ها در این زمینه اظهار داشت:پروژه مهر،یک موضوع ملی است وهمه دستگاهها باید به این امر کمک کنند تا شاهد بازگشایی پرشور ونشاط مدارس باشیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا گفت:برگزاری جلسات توجیهی مدیران مدارس، بازدیدهای مستمر از مناطق ومدارس، ساماندهی مطلوب نیروی انسانی، ارتقای توانمند یهای معلمان ومدیران، جلب مشارکت دستگاههای برون سازمانی، تعمیر وتجهیز فضاهای آموزشی وبسیاری از کارهای دیگر از جمله فعالیت های مهمی است که درراستای بازگشایی مطلوب مدارس انجام شده است.

در ادامه این جلسه گزارشی از نتایج بازدید مناطق، وضعیت ثبت نام دانش آموزان، نحوه سازماندهی معلمان، آماده سازی فضای فیزیکی مدارس ونقاط ضعف وقوت مناطق ارائه شد.

به اشتراک بگذارید :