11 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ ۱۰:۵۴:۳۲
کد مطلب:  Zfe9fPZO
در باشگاه فرهنگیان تهران
با حضور روساي فن آوري استانها برگزار گرديد.

گردهمایی با حضور روسای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

گردهمایی دو روزه با حضور روسای فن آوری اطلاعات و ارتباطات  و همکاران بخش فن آوری برگزار گرديد.

به اشتراک بگذارید :