14 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱۷:۱۱:۱۲
کد مطلب:  1869895
مجید رعنایی در نشست هم اندیشی «بررسی شیوه‌های همکاری و تعامل بین شورای عالی و دستگاه‌های مختلف»؛
یکی از کارکردهای مهم آموزش و پرورش، پاسخ‌گویی به نیازهای حال و آینده جامعه است

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: رسانه ها به عنوان یکی از ارکان نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی می توانند در تکامل نظام آموزش و پرورش از طریق نقد سازنده و خیرخواهانه، تبیین نظریه های تربیتی مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی و طراحی ابعاد و ساختار عملیاتی به نظام آموزش وپرورش کمک نمایند.

مجید رعنایی معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در نشست هم اندیشی «بررسی شیوه‌های همکاری و تعامل بین شورای عالی و دستگاه‌های مختلف» که در دبیرخانه شورای عالی آپ برگزار شد، گفت: رسانه ها می توانند برای تکامل فهم و درک افراد جامعه، فرهنگ سازی و جاری سازی مفاهیم تحولی با نظام آموزش و پرورش همراهی نمایند.  

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه ابراز داشت: در تربیت، افزون بر حضور فعال و تعاملی دو طیف مربیان و متربیان، این فرایند گسترده به منظور زمینه‌سازی مناسب جهت تکوین و تعالی پیوسته هویت همه افراد جامعه و شکل‌گیری و پیشرفت مداوم جامعه صالح، ناگزیر از مشارکت و پشتیبانی عوامل اجتماعی متعددی است.

وی افزود: بر اساس میزان مداخله و تأثیرگذاری عوامل اجتماعی در فرایند تربیت، این عوامل در دو دسته کلی عوامل سهیم و عوامل موثر در تربیت قابل بررسی هستند.

رعنایی با اشاره به عوامل سهیم، اظهار داشت: عوامل سهیم، عواملی اجتماعی هستند که انجام فعالیت‌های تربیتی به طور صریح در فهرست کارکردهای این دسته عوامل در نظر گرفته شده است. موسساتی مانند مدرسه، دانشگاه و حوزه علمیه که کارکرد اصلی آنان تربیت است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به عوامل موثر در فرآیند تربیت، ابراز داشت: عوامل موثر، عوامل اجتماعی هستند که مداخله مستقیم در امر تربیت، از زمره کارکردهای آن‌ها به شمار نمی‌آید. اما به سبب ایفای نقش اساسی در فراهم نمودن دیگر مقدمات تحقق حیات طیبه در ابعاد گوناگون برای آحاد اجتماع، یا به دلیل تأثیرپذیری عمل مربیان و متربیان و فرآیند تربیت از این عوامل اجتماعی، در چگونگی تحقق فرایند تربیت و موفقیت آن اثرگذارند. با این تعریف، عوامل موثردرتربیت، طیف وسیعی از نهادها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و گروه‌های رسمی یا غیررسمی فعال در جامعه را در برمی‌گیرند.

 رعنایی با اشاره به کارکردهای اختصاصی و مشترک آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران که در راستای انجام رسالت خود به انجام می‌رساند، اضافه کرد: کارکردهای اختصاصی به عنوان کارکردهای متمایزکننده وزارت آموزش و پرورش از سایر عوامل سهیم در تربیت عمومی هستند.

وی بیان کرد: زمینه‌سازی برای شناخت ظرفیت‌های وجودی متربیان و کمک به تکوین و تعالی پیوسته هویت آنان با تأکید بر ابعاد مشترک اسلامی و ایرانی و بسترسازی برای کسب شایستگی‌های اساسی و پایه در متربیان برای پاسخ‌گویی به نیازهای حال و آینده خود و جامعه یکی دیگر از کارکردهای آموزش و پرورش است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد: فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ورود تربیت ‌یافتگان به انواع تربیت تخصصی، اشاعه و ترویج عادلانه دانش پایه و کاربردی فناوری‌های مورد نیاز جامعه در زمینه‌سازی برای اعتلای آن‌ها یکی دیگر از مهم ترین کارکردهای آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به کارکردهای مشترک آموزش و پرورش با سایر عوامل سهیم در تربیت عمومی، گفت: تقویت هویت متربیان و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی افراد جامعه؛ حفظ، ارزیابی و تعالی میراث فرهنگی (اسلامی و ایرانی) و انتقال آن به نسل جوان؛ گسترش عدالت اجتماعی و تحرک اجتماعی طبقات محروم بر اساس کسب شایستگی‌ها و گسترش اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی از این باب می باشد.

رعنایی با اشاره به کارکرد آموزش و پرورش در ایجاد انسجام اجتماعی و تحکیم وحدت ملی، گفت: تنظیم و گسترش روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی بر مبنای نظام معیار اسلامی و ارتباط برادرانه با جوامع اسلامی از دیگر کارکرهای مشترک آموزش و پرورش با سایر دستگاهها و نهادهای اجتماعی است.

به اشتراک بگذارید :