22 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۲:۴۱:۰۷
کد مطلب:  1866569
پانته آدرّی معاون آ موزش متوسطه شهر تهران :
توسعه حضور دانش آموزان در جمع همتایان برای تربیت متوازن تمام ساحتی

دبیرستان های دوره اول محل کسب تجربه های جدید تربیتی است

به گزارش  اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی  آموزش و پرورش شهر تهران پانته آ درّی معاون آموزش متوسطه شهر تهران  گفت:با عنایت به نظام جدید آموزشی و تاکید سند تحول بنیادین و اهداف دوره های تحصیلی بر تربیت متوازن چند ساحتی دبیرستان  های دوره اول ظرفیت ویژه ای برای اجرای برنامه های تحولی دارند .

او عنوان کرد : برنامه ویژه مدرسه (بوم) که با هدف مداخله موثر در برنامه درسی مصوب و طراحی آموزشی متناسب با اقتضائات مدرسه و نیازهای دانش آموزان انجام می شود زمینه  و موقعیت یادگیری اثربخش و پایدار را با مشارکت دانش آموزان و تنوع  بخشی به محیط های یادگیری با استفاده از امکانات داخل و خارج مدرسه فراهم می کند و با اعتماد به صلاحیت و توان مدرسه مجوز برنامه ریزی درسی، اجرا وارزشیابی  حجم معینی از زمان رسمی آموزش را با رعایت چهارچوب های مقرر به مدرسه واگذار می کند.

معاون آموزش متوسطه پایتخت اظهار کرد: ایران مهارت که با هدف توسعه و تقویت فرهنگ کارو کارآفرینی ، ایجاد زمینه کسب شایستگی های پایه فنی مورد نیاز نیروی کار، معرفی حرف و مشاغل گوناگون ، کمک به خلاقیت و نوآوری اجرا می شود با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی در زمینه های صنعت ، خدمات ، هنر و کشاورزی عملیاتی شده و برنامه مهارت آموزی پودمان های درس کار و فناوری و هنر را در بر می گیرد تا دانش آموزان  با دست ورزی علائق  و سلائق توانایی های خود را بشناسند و در فرآیند  هدایت تحصیلی و شغلی آگاهانه و آزاد انه ای  دست یابند. همچنین جشنواره نوجوان خوارزمی با هدف تعمیق یادگیری در محورهای نه گانه کیفیت  فرآیند یاددهی - یادگیری را ارتقا می دهد و با بهره گیری از ظرفیت های مدرسه به عنوان محل کسب تجربه های جدید ، کاربست مفاهیم کتب درسی را در سطح بالاتر یادگیری محقق می سازد.

او با تاکید بر ضرورت جبران آسیب های وارد شده به مهارت های ارتباطی و اجتماعی دانش آموزان در دوران کرونا در زمان آموزش های غیر حضوری گفت: در باز تعریف آموزش های ترکیبی و توسعه حضور دانش آموزان در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری به گونه ای برنامه ریزی خواهد شد تا ساعت آموزش حضوری در مدرسه به بخشی از برنامه درسی ، اختصاص داده شود که تحقق آن مستلزم مهارت های کارگروهی و حضور در جمع همتایان در فضایی مشترک با رعایت شیوه نامه های بهداشتی باشد .

به اشتراک بگذارید :