23 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۲:۱۸:۳۱
کد مطلب:  1863019
بازدید اعضای شورای عالی از روند ارائه خدمات آموزشی و تربیتی در استانهای قم، سمنان و قزوین

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: گزارش های نظارتی، راهنمای عمل برای کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاستگذاران نظام تعلیم و تربیت کشور برای پاسخگویی به نیاز های مجریان و مخاطبان آن است.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت:  اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی روز یکشنبه 3 بهمن 1400 از روند اجرای مصوبه« نحوه ارائه خدمات آموزشی و ‌تربیتی مدارس در دوره بیماری‌های فراگیر» از استانهای قم، سمنان و قزوین بازدید می کنند.

وی افزود: هدف از این بازدیدها آشنایی  با روند تعلیم و تربیت در استانها و بررسی چگونگی اجرای مصوبات این شورا، حصول اطمینان از اجرای مطلوب و مطابق با انتظارات پیش بینی شده، شناسایی نقاط قوت، موانع، محدودیت ها، نارسایی ها و مشکات اجرای مصوبه، جلوگیری از انحراف مصوبات در مسیر اجرایی شدن و ارائه راه حل های اصلاحی برای کمک به بر طرف کردن مسائل و مشکلات اجرایی و بازنگری و اصلاح مصوبات از جمله مهم ترین اهداف گروه های نظارتی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش از استانهاست.

دوراندیش اضافه کرد: گزارشهای نظارتی، راهنمای عمل برای کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاستگذاران نظام تعلیم و تربیت کشور جهت پاسخگویی به نیاز های مجریان و مخاطبان آن است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: یکی از کارهای گروه های نظارتی مسئله یابی و صورت بندی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش است تا بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب انجام گیرد.

وی ابراز داشت: باید مسئله یابی، احصاء مسئله ها، ترسیم مسئله ها و صورت بندی آنها در گزارش های نظارتی به دقت مد نظر قرار گرفته و مهم ترین یافته های این گزارش ها باید ما را به یک تحول و اندیشه ورزی عمیق به عنوان کسانی که حل مسئله بر دوش آنهاست، برساند.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان گفت: گزارش های نظارتی مانند نورافکنی هستند که نقاط تاریک و حاشیه را برای ما نمایان می کنند تا بتوانیم با شناسایی و کسب شناخت درست و دقیق از آنها برای رفع شان طرح و برنامه مناسب و عملیاتی تهیه و تدوین کنیم.

به اشتراک بگذارید :