13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰۸:۴۱:۴۶
کد مطلب:  1861147
رئیس اداره امورتربیتی ، مشاوره و مراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی آموزش و پرورش خراسان رضوی تاکید کرد:
ارتقای مهارت های پایه ی دانش آموزان در طراحی برنامه های آتی مورد توجه قرار گیرد

رئیس اداره امورتربیتی ، مشاوره و مراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: ارتقای مهارت های پایه ی دانش آموزان در طراحی برنامه های آتی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، مرتضی سبزیکاران با اشاره به طراحی و تدوین اطلس جامع پایش سلامت روانی- اجتماعی دانش آموزان استاناظهار داشت: اهم اقدامات درحوزه پیشگیری از آسیب های فضای مجازی ویژه سه گروه هدف دانش آموزان، والدین و کارکنان در چهار حوزه پژوهش، پیشگیری شامل برنامه های آموزشی پیشگیرانه و برنامه های مراقبتی، آموزش وتوانمندسازی و مداخله ، مشاوره ودرمان اجرایی می شود.

وی افزود: تحلیل داده های ورودی مشاوره ای در اطلس پایش سلامت روانی- اجتماعی دانش آموزان استان نشان دهنده افزایش دغدغه های ناشی ازمشکلات خانوادگی، شیوع ، افزایش و تنوع مشکلات مربوط به وسایل ارتباطی و همچنین شیوع و تنوع رفتارهای  پرخطر و خودآسیب رسان در بین دانش آموزان است.

سبزیکاران در ادامه گفت: اجرای طرح سواد رسانه به منظور توانمندسازی همزمان دانش آموزان و والدین، برگزاری سلسله کارگاهها ، وبینارهای مشاوره ای و پیشگیرانه درفضای مجازی ویژه مقاطع مختلف تحصیلی، تهیه و تولید محتوای مشاوره ای و پیشگیرانه دربرابر آسیب های فضای مجازی، راه اندازی سامانه پاسخگوئی تلفنی مشاوره ای 1570، تولیدمحتوای مشترک مشاوره ای ویژه دانش آموزان ، والدین و کارکنان و برگزاری طرح فرهنگ یاران سایبری با همکاری پلیس فتا از جمله مهم ترین اقدامات در حوزه پیشگیری از آسیب های فضای مجازی طی دو سال اخیر است.

رئیس اداره امورتربیتی ، مشاوره و مراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه "اعتیاد به اینترنت"، "اغواگری و سوءاستفاده"، "بحران هویت جوانان"، "افسردگی"، "انزوای اجتماعی" و "پورنوگرافی اینترنتی" از جمله آسیب های روانشناختی افراط در استفاده از اینترنت و فضای مجازی به شمار می روند اظهار داشت: پیشنهاد می شود ارتقا مهارت های "خودآگاهی"، "خودکنترلی"، "جرات مندی"، "نشاط"، "غنی سازی برنامه های اوقات فراغت" و "توسعه برنامه های آموزشی سوادرسانه" در برنامه های آتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید :