23 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰۸:۲۷:۱۹
کد مطلب:  1859409
ربوشه درمراسم افتتاحیه وتبیین طرح«ارتقا مهارت برنامه نویسی وسواد دیجیتال ویژه معلمان ودانش آموزان ابتدایی تاکید کرد
تشکیل کمیته ی راهبری سواددیجیتال درسطح استان و مناطق

وزارت آموزش وپرورش مراسم افتتاحیه وتبیین طرح« ارتقا مهارت برنامه نویسی و سواد دیجیتال ویژه معلمان و دانش آموزان ابتدایی باتاکید برالگوی شایستگی دیجیتال و علوم کامپیوتر» رابرگزار نمود.

معاونان ابتدایی مناطق 19 گانه ی تهران و روسای ادارات ابتدایی اداره کل ، در نشست افتتاح طرح سواددیجیتال شرکت نمودند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی شهرتهران، ربوشه معاون آموزش ابتدایی شرح مختصری از نشست تبیین طرح سواد دیجتال راارائه کرد.

دربخش آغازین جلسه، نوری وزیر آموزش وپرورش بر گذر از سواد اسمی به سوی سواد مفهومی و سوادعملکردی (برنامه نویسی) درسه گام «شناسایی سطح دانش آموزان»، «انتقال کامل، دقیق و جذاب دانش» و « مهارت آموزی بابهره گیری ازروش های نوین» تاکیدنموده وعدم شعاری بودن طرح و رساندن دانش آموزان ومعلمان به سطح مطلوبی از شایستگی های دیجیتال با بهره گیری ازظرفیت اولیا ، مشارکت ارگان های برون نهاد و تکیه بر مسئولیت اجتماعی دانش آموزان، را رویکرد هایی دانستند که باید درتحقق طرح نسبت به آنها اهتمام داشت.

در ادامه حکیم زاده معاون ابتدایی برآمادگی برای پساکرونا، غنی سازی محیط یادگیری، مطالعات تطبیقی و تسری سواددیجیتال با درنظرگرفتن اقتضائات دوره ی کودکی و زیست ساده و کریمانه ی کودکان اشاره نمود.

حسینی مدیرکل دفتر دبستانی وزارت سواد دیجیتال را فرصتی برای بهتر زندگی کردن تعریف کرد و درانتهای بخش اول ربوشه معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران بر تشکیل کمیته ی راهبری سواد دیجیتال در سطح استان و به تبع آن در مناطق تاکید نمود: طرح سواد دیجیتال پیش تر از این در شهرتهران با دبیری وراهبری اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی  فعالیت خود را با برگزاری دوره های آموزشی ویژه ی معاونان ابتدایی مناطق آغاز کرده بود.

دربخش دوم جلسه، حسینی توضیح داد: مسئله این است که کودکان و نوجوانان در فضای دیجیتال و مجازی آموزش می بینند اما برای زندگی دراین عصر وفضا آماده نشده اند و نیازاست قابلیت ها و شایستگی های این عصر رابدست آورند.اصل 43 قانون اساسی، بند4-1 و 7-4 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری بندهای 25 و35 ازاقدامات ملی راهبرد کلان 6 نقشه علمی کشور، راهکارهای 1-6و 6-6 و 3-17 سندتحول بنیادین و اصل 2-12و 9-12 مستندات این طرح می باشند.

وی هدف کیفی طرح را ارتقا و توسعه ی مهارت برنامه نویسی و شایستگی دیجیتالی معلمان و دانش آموزان و هدف کمی را ارتقا شایستگی 430000دانش آموزو 32891 معلم ابتدایی ( 5 درصد از کل دانش آموزان کشور و 30800شهرتهران) عنوان کرد.

گفتنی است محتوای آموزشی این دوره شامل تسلط دیجیتال،تاثیرات رایانه در زندگی (جامعه، رفتارها و اخلاقیات، دسترسی پذیری، مسیرهای شغلی)، تفکرمحاسباتی(مدل سازی و شبیه سازی، تحلیل داده ها و تجسم سازی، خلاصه سازی و بازترکیب، الگوریتم ها و برنامه نویسی)، طراحی شبکه ها و سیستم ها(سخت افزارهاونرم افزارها،شبکه های ارتباطی و اینترنت)، امنیت سایبری(خطرات ، تدابیرحفاظتی، بازخورد)، سواد دیجیتالی، (کاربرد فناوری دیجیتال، شهروندی دیجیتال)، سواد محاسباتی، برنامه نویسی، علوم کامپیوترمی باشد. مدل اجرا تعیین وانتخاب مدارس هدف، تشکیل کمیته های اجرایی، انتخاب و آموزش مدرسان، آموزش معلمان و دانش آموزان، تعیین نقش برای عوامل سهیم درطرح، تخصیص منابع ازمحل درآمدهای اختصاصی استان ها، سنجش اولیه و پایانی،پایش وارزشیابی در نظرگرفته شده است.

 

به اشتراک بگذارید :