27 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ ۰۹:۵۶:۴۹
کد مطلب:  n0fMa4qT
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران خبر داد:
توافق نامه همکاری مشترک معاونین سوادآموزی و آموزش متوسطه اداره کل شهرستانهای استان تهران منعقد شد

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از انعقاد توافق نامه همکاری مشترک معاونین سوادآموزی و آموزش متوسطه اداره کل شهرستانهای استان تهران خبر داد.

سعید شهریاری، معاون سوادآموزی ادار کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، از انعقاد توافق نامه همکاری مشترک  معاونین سوادآموزی و آموزش متوسطه اداره کل در راستای ریشه کنی بی سوادی و ارتقاء سطح سواد اولیاء کم سواد دانش آموزان خبر داد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، سعید شهریاری معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با بیان اینکه مشاركت از بدو خلقت بشر با زندگي انسان ها پيوستگي داشته و همواره رو به تكامل بوده است، مشارکت را دانشی دانست که با شناخت ظرفیتها و توانمندیهای  سایربخشها و مشاركت آنان در برنامه ها، موجب  مطلوب شدن فعالیتها  و ارتقاي كيفي امور مي شود.

شهریاری در ادامه با بر شمردن  آسیب های بی سوادی در جامعه، افزود: اجرای برنامه های سوادآموزی و تحقق اهداف آن  مشارکت همگانی  را می طلبد. وی تصریح کرد: این توافق نامه با هدف استفاده بهینه از ظرفیت آموزش و پرورش  برای ریشه کنی بی سواد، ارتقا کمی و  کیفی فعالیت های سوادآموزی وتسریع در ریشه کنی بی سوادی منعقد گردیده است.

این مقام مسئول افزود: این معاونت در نظر دارد با کمک معاونت آموزش متوسطه بر اساس توافق صورت گرفته  با برگزاری دوره های آموزشی توجیهی در زمینه سوادآموزی برای معاونین مربوطه در مناطق تابعه، نظارت بر فعالیت های سوادآموزی، برگزاری مسابقات بین دانش آموزان و همکاران  در زمینه سوادآموزی، اطلاع رسانی و ترویج فعالیت های سوادآموزی و بررسی عملکرد معاونت مربوطه در زمینه سوادآموزی بر اساس شاخص‌های تعیین شده نظیر میزان پوشش دهی اولیای بی سواد دانش آموزان، میزان پوشش دهی دوره سوادآموزی، میزان پوشش دهی دوره انتقال، میزان پوشش دهی دوره تحکیم سواد، تعداد مدارس مجری فعالیتهای سوادآموزی،تعداد نظارت های انجام شده بر فعالیت های سوادآموزی، درصد حضورمعاون مربوطه در شورای بهبود کیفیت سوادآموزی  به اهداف یاد شده نزدیک شود.

به اشتراک بگذارید :