16 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۰:۵۴:۳۷
کد مطلب:  1846005
در نشست مشترک مدیرکل پدافند غیر عامل با معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم مطرح شد؛
تأکید بر نقش سواد آموزی در رسیدن به اهداف پدافند غیر عامل

محمد رضا قاسمی نیا معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: کلاس های سوادآموزی ؛آموزش دهندگان وسوادآموزان دررسیدن به اهداف پدافندغیرعامل می توانندنقش موثرداشته باشند.

 به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش قم، معاون سواد آموزی استان درنشست مشترک بامدیرکل پدافندغیرعامل استان با اشاره به گسترش وترویج وآگاهی رسانی به مخاطبان سوادآموزی  درجهت  پیش گیری و آمادگی دربرابر حوادث  وسوانح واتفاقات غیرمنتظره  گفت: انعقادتفاهم نامه می تواندبابرنامه ریزی وهماهنگی درپیشرفت ماموریت پدافندغیرعامل کمک کند.

وی افزود: کلاس های سوادآموزی ؛آموزش دهندگان وسوادآموزان دررسیدن به اهداف  پدافندغیرعامل می توانندنقش موثرداشته باشند.

معاون سواد آموزی استان قم افزایش سواد اجتماعی سواد آموزان را در توانمندافزایی آنان مهم دانست و باسوادی آحادجامعه وارتقای دانش آنان را از مصادیق  پدافندغیرعامل بشمرد.

به اشتراک بگذارید :