19 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۲:۳۴:۰۰
کد مطلب:  1843455
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش:
پیروی از راه شهدا، مسئولیت اجتماعی همه ملت ایران است

محمدرضا رزاقی در مراسم محوری تدفین شهید گمنام در اردوگاه فاطمه الزهرا (س) زاهدان گفت: پیروی از راه شهدا مسئولیت اجتماعی همه ملت ایران است

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورشاهد وایثارگران ، رزاقی در مراسم محوری تدفین شهید گمنام در اردوگاه فاطمه الزهرا (س) زاهدان، اظهار کرد: انسان برای زیستن به شناخت چهار رکن اساسی خود، جهان اطراف، خلقت و خالق نیاز دارد.
وی افزود: هر یک از ما ابتدا باید خود را به لحاظ فردی، ملی و مذهبی بشناسیم و به عبارتی هویت خود را تعریف کنیم؛در مرحله بعد باید جهان اطراف خود، دوستان، اقوام و منابعی که وجود دارد را بشناسیم.
رزاقی ادامه داد: نحوه نگرش به نظام خلقت و حکمت آفرینش آنها و در نهایت تعریف ما از خالق و آفریننده این جهان هستی مراحل بعدی شناخت است.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با کامل شدن این چهار رکن، انسان جایگاه و وظیفه خود را در جهان هستی درک خواهد کرد و شهدا به شناخت کامل از این چهار بعد رسیدند و مسئولیت اجتماعی خود را رفتن به جبهه و جنگیدن با دشمنان دانستند.
رزاقی اظهار کرد: شهدا این مسئولیت اجتماعی را با اقتدا به امام و رهبر جامعه خود تشخیص دادند و امروز نیز پیروی از راه شهدا و اقتدا به امام جامعه مسئولیت اجتماعی همه ماست.

به اشتراک بگذارید :