23 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۰:۲۰:۱۷
کد مطلب:  1833559
با حضور رییس اداره امور شاهد و ایثارگران اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد؛
جلسه مدیران مدارس شاهد آموزش و پرورش ناحیه 4

جلسه مدیران مدارس شاهد در آموزش و پرورش در ناحیه 4 با حضور مرضیه ذاکری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان جلسه ستادشاهد ناحیه چهار در سالن اجتماعات اداره با حضور مرضیه ذاکری رئیس اداره امورشاهد وایثارگران اداره کل آموزش و پرورش استان وبا حضور عبدالهی رئیس بنیادشهید منطقه 2 اصفهان برگزار شد.

ذاکری ضمن تشکر وقدردانی ازانجام وهماهنگی برگزاری جلسات ستاد شاهد ناحیه درخصوص جذب دانش آموزان مدارس شاهد جهت کلاس ها و امتحانات حضوری و در نظر گرفتن 3 فاکتور انعطاف پذیری ، اعتماد سازی و تعامل دوطرفه در انجام ارزشیابی ها و پیگیری بحث مشاوره فرزندان شاهد، فعالیت های پرورشی مدارس شاهد، جشنواره ها و توجه ویژه به شناسنامه مدارس شاهد به عنوان برنامه عملیاتی فعالیت های آموزشی و پرورشی و ... مطالبی رابیان کردند.

کمال مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار نیز درمورد هدایت دانش آموزان طرح پراکنده به مدارس شاهد وبرطرف کردن استرس واضطراب امتحانات وهمچنین تقویت جلسات آموزش خانواده تاکید کرد.

به اشتراک بگذارید :