15 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۲۳:۴۰:۰۰
کد مطلب:  1823653
اعلام تعطیلی مدارس در روز شنبه 4 دی ماه 1400

برخی مدارس استان آذربایجان شرقی در روز شنبه 4 دی ماه 1400 در برخی مناطق و مقاطع تحصیلی بعلت بارش برف تعطیل اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، تعطیلی مدارس به شرح زیر است:

#اهر

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

#ترکمانچای

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

#جلفا

 تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#بستان_آباد

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

#هوراند

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

#سراب

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

#ورزقان

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

بخش های #خواجه  و #خاروانا

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

#تیکمه_داش

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

#هشترود و بخش #نظرکهریزی

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

#شبستر و بخش #تسوج

 تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#مهربان

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

بخش #کندوان_میانه

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

#نواحی پنجگانه تبریز و بخش خسروشاه

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل،

 و در شهر تبریز و خسروشاه مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و آموزشها از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

در شهر تبریز و خسروشاه آموزشها برای دوره های اول و دوم متوسطه طبق برنامه بصورت حضوری خواهد بود

#مراغه

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل،

 و در شهر مراغه مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه تعطیل و آموزشها از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

اسکوشهرجدید_سهند

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل،

 و در اسکو و شهر جدید سهند مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و آموزشها از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

آموزش ها برای دوره های اول و دوم متوسطه طبق برنامه بصورت حضوری خواهد بود

#ایلخچی

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل، در شهر ایلخچی مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و آموزشها از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

#کاغذکنان و  #کلیبر

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

#مرند

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل،

 و در شهر مرند تمامی  مدارس با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#عجب شیر

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل،

 و در شهر #عجبشیر مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و آموزشها از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

#چاراویماق

آموزشهای حضوری در تمامی دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل،

در شهر قره_آغاج مدارس ابتدایی و پیش دبستانی و استثنایی تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

spp.ir/apash1397                                      کانال آموزش و پرورش در سروش

http://instagram.com/ap.azar_shargi                 کانال آموزش و پرورش در اینستاگرام

https://www.aparat.com/andishe.ash               کانال آموزش و پرورش استان در آپارات

https://shad.ir/azarbaijansharghistudents            کانال آموزش و پرورش استان در شبکه شاد

30008624                                                   سامانه پیامکی آموزش و پرورش استان

به اشتراک بگذارید :